Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Vefsna og Steinkjerelva klar for aluminiums-kur!

Publisert: 03.10.00

Etter årets avsluttende behandling av Lærdalselva, vil miljøvernminister Helen Bjørnøy prioritere en fullskala aluminiumsbehandling av Steinkjerelva og Vefsna med sideelva Eiteråga (bildet). Det fastlo statsråden i sitt svar på følgende skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Tord Lien(FrP)i går:

Steinkjervassdraget har stor betydning for den atlantiske villaksen og har sitt utløp i Trondheimsfjorden med status som nasjonal laksefjord. Vassdraget har gjentatte ganger blitt behandlet med rotenon, uten at man har lyktes i å friskmelde elva. Laksestammen er kraftig redusert og det har blitt forespeilet at man i 2006 skal gjennomføre fullskala aluminiumsbehandling kombinert med rotenon i elva. Vil regjeringen sørge for at slik behandling blir gjennomført? spurte Tord Lien.Statsråd Helen Bjørnøy svarte at det i august 2005 ble det gjennomført en smittebegrensende behandling av Steinkjervassdraget etter at Gyrodactylus salaris igjen var blitt påvist i juni samme år. Hun har lagt til grunn at dette følges opp med fullskala behandling med aluminiumsmetoden som innebærer bruk av ”surt” aluminium i kombinasjon med rotenon.


I 2006 vil den avsluttende behandlingen av Lærdalselva med aluminiumsmetoden bli prioritert i tillegg til videreføring av forberedelsesarbeidet i Vefsn-regionen. Hun vil også prioritere gjennomføring av en aluminiumsbehandling i Steinkjervassdraget i år. Nødvendige forundersøkelser og annet forarbeid gjør det imidlertid vanskelig å si eksakt når selve behandlingen kan gjennomføres, svarte biljøvernministeren. 

Kategori: