Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Her bør du fiske laks neste sommer!

Publisert: 16.12.00

Målselva peker seg atter ut som den suverent beste lakselva I Troms. Tar vi med hele vassdraget, er det her tatt opp 11,5 tonn laks.

Av de andre gode vassdrag, vil vi spesielt nevne Reisaelva. Den kan nemlig bli langt bedre dersom det settes inn et sterkere oppsyn. Her er altfor mye tjuvfiske.
Lakselva på Senja trekker vi frem som et godt eksempel på hvordan en lakselv bør forvaltes på en skikkelig måte. Her er også skapt et sportsfiskemiljø som elveierne skal ha all ære av. Dessuten er det en fantastisk vakker elv med mye fisk.
Av oversikten fra Finnmark legger vi merke til at det her finnes 10 elver med årsfangster på over 2 tonn. Det forteller mye om hvilke fantastiske muligheter som fremdeles finnes for sportsfiskere i vårt nordligste fylke.

Bildet øverst: Solveig Blyberg Flenvold var en av de heldige som vant loddtrekningen og fikk kjøpe seg et fiskekort nedenfor Målselvfossen i sommer. Og laks fikk de aller fleste! Foto: Eivind Fossheim.

Troms:(Det første tallet er laksefangsten i tonn, det andre er årsfangsten av sjøørret og sjørøye i tonn)

Målselvfossen ………… 6,3

Øvre Målselv m/Rosta 5,3

Lakselva på Senja……… 2,0 - 0,2

Reisaelva………………. 1,9 - 0,9

Nedre Målselv…………. 0.9 - 1,0

Salangsvassdraget…….. 0,2 - 1,9

Finnmark:

Alta……………………. 11,8 - 2,2

Neidenelva (norsk del).. 8,8 - 0,6

Repparfjordelva………. 6,6

Lakselva i Porsanger….. 4,7 - 0.7

Børselva………………. 3,3 - 0,4

Komagelva…………… 2,8 - 0,3

Kongsfjordelva……….. 2,4 -

Langfjordelva………… 2,3 - 0,2

Stabburselva………….. 1,9 - 0,2

Vestre Jakobselv………. 1,7

Grense Jakobselv……… 1,1 -

Storelva i Lebesby……. 1,0 -Tana-fangsten mangler. Her ble det tatt 85,6 tonn i 1999.
Bildet: Lakselva på Senja er ikke bare en godt lakselv som forvaltes på en skikkelig måte. Her er også et godt miljø. 

Kategori: