Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Namsen-laks død etter å ha blitt sluppet ut igjen?

Publisert: 12.07.03

De mange døde og halvdøde storlaksene som er funnet i Namsen de siste dagene, kan skyldes at fiskere ikke mestrer godt nok catch and realese-metoden, mener Fiskeguiden.
Ved gjenutsetting av fanget storlaks, må man for det første aldri løfte laksen etter sporden og for det andre må du holde fisken i hvilestilling under vann en god stund før du slipper den, og gjerne mot strømretningen, slik at den får tilbake "pusten" og blir kvitt melkesyra etter sin kamp for livet.

Men laksedøden kan også skyldes andre ting. En av de døde laksene hadde nemlig en stor blødning innvendig i buken. Laksedøden kan derfor skyldes en eller annen sykdom som vetreinærmyndighetene må få klarhet i. Fisk som finnes død, må straks innleveres til vallets forvaltere, som må sørge for at dødsårsaken blir funnet.Det er for lettvint å skylde på fiskerne og fang og slipp-prinsippet før bevisene ligger på bordet.  

Kategori: