Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Badende kan vises bort fra fiskeplasser!

Publisert: 23.07.03


Fiskeguiden mener at Friluftsloven gir grunneieren adgang til å vise bort badende , og om nødvendig forby bading når dette skjer til ulempe for sportsfiskere som grunneieren leier ut sine rettigheter til.

Fiskeguiden har bedt Miljøverndepartementet om en oversikt over aktuelle lovparagrafer som omhandler saker som dette, og på reportasjesiden kan våre lesere studere svaret fra ekspedisjonssjef Torkel Ramberg og selv finne ut om de tolker loven på samme måte som Fiskeguiden. 

Kategori: