Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Veiviser til fiskevann i Oslomarka!

Publisert: 07.08.03

Med detaljerte kart over Oslomarka og tusenvis av skilt som viser vei inn i Tigerstadens skogrike, skulle det være lett å finne frem til våre beste fiskevann her inne. Men står du i Oslo sentrum , er det ikke så lett for den ukjente fisker å vite hvilke utgangspunkt man skal velge for å komme seg inn til de mange fristende fiskeplasser.Flere av våre nettlesere har etterlyst en oppskrift på hvordan man kommer seg inn til de forskjellige fiskeområdene, og Stig Werner, som kjenner fiskeplassene i Oslomarka bedre enn de fleste, har etter oppdrag fra Fiskeguiden forsøkt å lage en slags veiviser for de mer ukjente markatravere.Søk på Oslomarka fra vår startside og velg Oslomarka-veiviser. Her finner du utgangspunkt for for å utforske nærmere både Nordmarka, Krokskogen, Bærumsmarka, Østmarka og Lillomarka.
 

Kategori: