Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Lutvann / Østmarka NV 2010

Abbor: Ørret: Røye:

0


Det beste ørretvannet i Østmarka i Oslo!


I Lutvann finnes det en bra bestand av ørret, noe abbor og litt røye, samt kanadarøye, bekkerøye og stingsild. Med en pH-verdi på over 7, sitt klare vann og store mengder marflo, kan Lutvann bli et av de beste fiskevann i Oslo-området dersom OFA forvalter det på beste måte.Ifølge OFA var vannet frem til midten av 80-tallet smekkfullt av minirøyer, stingsild og noen svære abborer.Etter utsetting av kanadarøye i 1985, som et ledd i et forskningsprosjekt i regi av NIVA, og utsetting av ørretunger i etterkant, har fiskebestanden endret seg. Lutvann er i dag blitt et av Østmarkas beste ørretvann med fisk mellom halvkiloen og kiloen, mener OFA.

Best tilgjengelig på vestsiden

Best tilgjengelig på vestsiden

Lutvann er ikke like lett å komme til fra land på alle steder. Det er litt brattlendt her og der, unntatt på vestsiden.For å komme bedre til, få tak i en båt, kano eller bellyboat som du kan fiske fra, spesielt på de gode plassene rundt øyene. Båt er tillatt både i Lutvann og Nøklevann.Norgesrekord for kanadarøye


Pål Sander, Oslo, fikk 29.april 2004, like etter at isen var gått, en kanadarøye på 6,82 kilo på en 40 grams Møresild i Lutvann. Det er Norgesrekord.
Etter at OFA for 20 år siden satte ut kanadarøye i flere vann i Oslomarka, er det tatt noen eksemplarer i bl.a. Lutvann og Nøklevann, men ikke så diger som denne.


Kanadarøya står ute på dypt vann. Derfor brukte Sander en tung Møresild for å kaste langt nok ut og ned på dypet.

Kanadarøya er egentlig en nord-amerikansk art som i gode vann kan bli opptil 50 kilo.Utsetting av kanadarøya i Norge har stort sett vært mislykket. Dessuten er det i dag forbudt å sette den ut hos oss.

Informasjon

Du kommer lettest til Lutvann ved å kjøre til prakeingsplassen ved Lutvann leir. Derfra er det et kvarters gange frem til nordenden av innsjøen.
Du kan også ta buss til Ole Messelts vei, eller t-banedlinjen 2 mot Østerås til Trosterud, hvorfra det er et lite stykjke å gå.

Fiskekort