Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Akerselva 2019

Laks: Sjøørret:

Fisketiden

Laks og sjøørret fra Bjørvika opp til 50 meter nedenfor laksetrappa ved Nedre Foss 2016: 01.07 - 31.09

Ovenfor Øvre Foss kan du fiske hele året unntatt i fredningstiden fra 15.09 til 15.11 .
Minstemål 35 cm, døgnkvote 3 fisk.fishingknot1

http://lakseregister.fylkesmannen.no/lakseregister/public/default.aspx


 

Laksefiske 2017


Jørn Mortensen (t.v.) fikk denne laksen
på 6,7 kg på flue på strekningen litt ovenfor Grünerbroa 19.september 2017. Foto: Eirik Ballo
- I dag gikk det opp 86 laks og 3 sjøørret gjennom fisketelleren i laksetrappa I Akerselva. Det er vilt mye brisling i fjorden nå og vi tror sjøørreten beiter der ute fremdeles og snart vil komme opp den også, skrev OFA 19.september 2017.


Laksen- og sjøørreten er tilbake i Akerselva!


Fra juli og utover sensommeren og høsten 2015 gikk opp over 500 laks og sjøørret, og at det på laksestrekningen opp til Øvre Foss ble observert et hundretalls gyefisk på opp til 10 kilo. Skitten og grå har elva alltid vært, så noen god fiskeplass har det aldri vært. Først etter miljøkatastrofen i 2011, med utslipp av klor som drepte mesteparten av livet i elva våknet de ansvarlige forvalterne, som Oslo kommune, Fylkesfiskeforvalteren og OFA, og satte inn alle gode krefter for å kontrollere og rense vannmiljøet og bygge opp igjen en laks- og sjøørretbestand, som nå tydeligvis har lykkes. Fra 2016 åpnes elva for fiske på den lakseførende strekningen opp til Øvre Foss, og fisketiden blir fra 1.juli til 31.september.


Forskerne rykket inn i elva allerede i 1981


Mandag 27. april 1981 ble 4000 årsgamle laksunger satt ut i Akerselva. Mange gjorde narr av forsøket. De mente det var utenkelig å gjenskape en laksestamme i den skittengrå storbyelva. Men de tre fiskeforskerne, Per Aas, Christofer Senstad og Lars Petter Hansen, fikk rett. Det var mulig å gjenskape laksebestanden.


Oslolaksen beiter utenfor Færøyene


Siden alle laksungene var merket, kunne Lars Petter Hansen følge deres vandringshistorie ut Oslofjorden og over til beiteplassene i storhavet utenfor Færøyene. Allerede våren etter forlot en del av denne laksen oppvekstplassene for å dra hjem til Oslo.


De tok seg først inn til kysten av Nord-Vestlandet og fulgte den sørover inn Oslofjorden, helt etter læreboka. 17 oktober 1982 ble den første av de hjemvendte laksene, en fisk på 3,1 kilo, fanget i sin barndoms elv. Senere på høsten ble det tatt to til, mens en tredje hadde forvillet seg opp i Gjersjøelva.


De av laksungene fra Akerelva som ble gytemodne først etter to års beite ute i Norskehavet, fulgte den samme rute hjem som sine søsken året før. Og det utrolige skjedde. De to laksene på 5,2 og 3,5 kg som ble landet av sportsfiskere i Akerselva lørdag 12. november 1983 og to lakser ( 7 og 8 kilo) som forskere fanget senere på høsten under Nedre Foss, sto alle på nøyaktig samme plass hvor de var satt ut og hadde oppholdt seg i bare ett døgn før de dro til havs to år tidligere!


I løpet av noen timers opphold i Akerselva ble laksungenes hjerne blitt fylt med nok informasjon til at de to år senere, etter å ha beitet ute i Norskehavet, fant veien hjem til Akerselva "du gamle, du grå..." En drøm var gått i oppfyllelse. Måtte vi bare ta vare på den nye laksestammen og miljøet her, skrev Fiskeguiden.no.


Fremsynte fiskeforskere og forvaltere viste at det nyttet. Dette vellykkede forsøket betydde mye for andre sportsfiskere og fiskeforvaltere rundt omkring i landet forøvrig. De viste at fortsatt er viktig å satse på det gode, gammeldagse kultiveringsarbeidet for å berge restene av villaksen, men forvaltningen av elvene må følges opp med en grundig kontroll av vannmiljøet og produksjon og årlig utsetting av smolt. Det ble ikke gjort i Akerselva før etter miljøkatastrofen i 2011.


Akerselva - du gamle og grå

Rune Thorstensen var bekymret for fisken i AkerselvaDrømmen om å gjenskape Akerselva som lakseelv lyktes ikke. Forskernes rapport fra 1981 ble ikke fulgt opp med skikkelig fiskepleie og årlige utsettinger av lakseunger. Likevel blir det årlig tatt en og annen laks, og i 2007 var det Rune Thorsteinsen (43) som tok den største. Laksen veide 3 kilo og ble tatt på mark under Grünerbrua 16.september 2007.

- Jeg fikk den på fjerde eller femte kastet, fortalte Rune til nettavisen iOslo.no.

Det var en flott hannfisk, men den hadde stått lenge i elva og hadde ingen større verdi som matfisk. Hadde det ikke vært for at fisken blødde mye, hadde han satt den levende tilbake, sa han.


Rune hadde fisket en god del i Akerselva opp igjennom årene, og hadde fått bra med sjøørret. I tillegg var det blitt noen lakser. I 2003 fikk han en på 7,8 kilo, trolig den største som var tatt i Akerselva.


Rune uttrykte sin bekymring for Akerselva som fiskeplass. Fisket var blitt stadig dårligere.

Tidligere ble det satt ut fisk, og fisket var virkelig bra noen år. Da kunne man få flere sjøørreter på to-tre kilo på hver tur. Den største sjøørreten han hadde hørt om, veide seks kilo.


- Politikerne skjønner tydeligvis ikke hva slags perle elva representerer i Oslo-mljøet.
De setter ut noen benker og planter noen trær for å gjøre det hyggelig, men elva visner, sa han til iOslo.no etter landingen av laksen sin.


Akerselva starter fra Oslos drikkevannskilde!

Akerselva starter i Maridalsvannet, Oslos drikkevannskilde, og renner ut i sjøen midt i Oslo sentrum. OFA drifter elva, og bestiller lokkeflommer med jevne mellomrom for å få laksen og sjøørreten til å gå på elva. Lokkeflommene foregår over tredagers-perioder med en vannføring på 4-5 kubikkmeter i sekundet. Lokkeflommer varsles på forhånd på www.ofa.no.


Det er en naturlig fiskesperre ved Nedre Foss, og fossen ned til første bro er fredet mot alt fiske.Ikke bare smålaks!

Av de 17 laksene som ble tatt i Akerselva i 2004, var det en laks på 7,1 og en på 4,5 kilo. Resten var smålaks.Akerselva kan bli en attraktiv perle!

Det anlegges nå fiskefelle eller laksetrapp i Nedre Foss og det bygges fire terskler. Ved å forbedre livsvilkårene for laksen og sjøørreten, håper man å øke den naturlige gytingen og skape bedre oppvekstmuligheter for laksungene.Det settes ut yngel av stedegen stamme. Nedenfor Nydalsdammen setter OFA årlig ut ut brunørret av markastammen på opptil 600 gram.Laksen tilbake i Akerselva!

Mandag 27. april 1981 ble 4000 årsgamle laksunger satt ut i Akerselva. Mange gjorde narr av forsøket. De mente det var utenkelig å gjenskape en laksestamme i den skittengrå storbyelva. Men de tre fiskeforskerne, Per Aas, Christofer Senstad og Lars Petter Hansen, fikk rett.


Siden alle laksungene var merket, kunne Lars Petter Hansen følge deres vandringshistorie ut Oslofjorden og over til beiteplassene i storhavet utenfor Færøyene.Allerede våren etter forlot en del av denne laksen oppvekstplassene for å dra hjem til Oslo. De tok seg først inn til kysten av Nord-Vestlandet og fulgte den sørover inn Oslofjorden, helt etter læreboka. 17 oktober ble den første av de hjemvendte laksene, en fisk på 3,1 kilo, fanget i sin barndoms elv. Senere på høsten ble det tatt to til, mens en tredje hadde forvillet seg opp i Gjersjøelva.
De av laksungene fra Akerelva som ble gytemodne først etter to års beite ute i Norskehavet, fulgte den samme rute hjem som sine søsken året før. Og det utrolige skjedde. De to laksene på 5,2 og 3,5 kg som ble landet av sportsfiskere i Akerselva lørdag 12. november 1983 og to lakser ( 7 og 8 kilo) som forskere fanget senere på høsten under Nedre Foss, sto alle på nøyaktig samme plass hvor de var satt ut og hadde oppholdt seg i bare ett døgn før de dro til havs to år tidligere!


I løpet av noen timers opphold i Akerselva ble laksungenes hjerne blitt fylt med nok informasjon til at de to år senere, etter å ha beitet ute i Norskehavet, fant veien hjem til Akerselva "du gamle, du grå..."
En drøm var gått i oppfyllelse. Måtte vi bare ta vare på den nye laksestammen og miljøet her. Fremsynte fiskeforskere og forvaltere viste at det nyttet.
Dette vellykkede forsøket betydde mye for andre sportsfiskere og fiskeforvaltere rundt omkring i landet forøvrig. Visst er det riktig å satse fortsatt på det gode, gammeldagse kultiveringsarbeidet for å berge restene av villaksen!
Klekkeri med info-senter i Akerselva?

Fiskeguiden mener OFA bør ta initiativet til å få bygget et klekkeri til produksjon av mer yngel og smolt av stedegen stamme, som samtidig kunne brukes som info-senter for fiskeinteressert familier og til bruk for undervisning i Oslo-skolene.Fangstrapporter:


1995: 477 kg laks (1,6) og 263 kg sjøørret(1,2)


1997: 73 kg laks (2,4) og 76 kg sjøørret (1,1)


1998: 44 kg laks (2,5) og 30 kg sjøørret (1)


1999: 6 kg laks ( 2,1) og 7 kg sjøørret (0,9)


Det var i 1999 liten aktivitet i elva og kortsalget sank dramatisk. Det ble solgt bare 73 sesongkort og 25 todøgnskort. Hele fangsten besto av tre laks og åtte sjøørreter.
2000: 3 kg laks (2,5) og 12 kilo sjøørret (1,2)


2001:Frank Martin Moen tok årets største laks på 7 kilo i september, den beste fisketiden i Akerselva. Det var en god del gytefisk på elva senere på høsten, men med fortsatt sterk forurensning av vassdraget, spørs det hvor mye av rogn og yngel som overlever og makter å vokse opp her.


2003: 37,8 kilo laks og 37,1 kilo sjøørret.


2004: 17 laks på 34,4 kilo og 33 sjøørret på tilsammen 46,4 kilo.Største laks: 7,85 kilo.


2005: 15 laks på 23,3 kilo, snittvekt 1,55 kilo. Største laks 3,7 kilo. 17 sjøørret på tilsammen 19,2 kilo, snittvekt 1,13 kilo. Største sjøørret 2,2 kilo.(OFA)


2006: 8 kilo laks og 1 kilo sjøørret.


2007: 9 laks på 14,45 kilo og 3 sjøørret på 2,25 kilo.


2008: 2 laks på 4 kilo og 5 sjøørret på 6 kilo.


2009: 5 laks på 8 kilo og 1 sjøørret på 2 kilo.2016: 2 laks på 1 kilo og 8 sjøørret på 6 kilo, hvorav 4 sjøørreter på 1 kilo ble gjenutsatt.
Miljøverminister Erik Solheim deltok i stamfisket i Akerselva høsten 2011.Foto: Miljøverndepartementet.
Rapporter fra OFA:>/h1>
OFA-rapport oktober 2011


Forskningsrapport 2013: Akerselva like skitten som før


Hafslund må betale for skadene

Informasjon

OFA

Fiskekort

Her kjøper du fiskekort


Her kan du følge oppgangen av laks og sjøøret

Her er favorittfluer for fiske i Akerselva


Kategori: