Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Målselva ovenfor Målselvfossen 2013

Fra venstre Kristin Nymo, Wenche Nymo og Inger Lise Brones
Laks: Sjøørret: Ørret: Røye:

Fisketiden

Laksen går opp Målselvfossen først i begynnelsen av juli. Derfor er det nesten ingenting å få før fra 10.juli. Beste fisketid ovenfor fossen er fra slutten av juli og ut sesongen.


Fiskeguidens stjernetips!

Målselva er ett av våre stjernetips, der vi også denne sommeren venter et knallfiske såvel nedenfor Målselvfossen som på de tusenvis av fiskeplassene oppover det lange hovedvassdraget og de spennende sideelvene til Målselva.Sen oppgang!

Målselva har en forholdsvis sein oppgang av laks, men under normale vann- og temperaturforhold , kan man oppleve et godt fiske allerede fra 15.juni på strekningen nedenfor Målselvfossen. Fiskeguidens kjentmann Geir Nordrum understreker imidlertid at fiskeforholdene her er svært avhengige av vannføring og vanntemperatur. Med kjempeflom kan det nesten være umulig å fiske før 1.juli nedenfor fossen. Normalt går laksen opp trappa fra 5.juli, men Rundhaug Gjestegård, på oversiden av Målselvfossen, selger laksekort først fra 10.juli. Beste tiden i Målselva og i sideelvene ovenfor Målselvfossen er fra slutten av juli.Rundhaug Gjestegård


Utenfor Rundhaug Gjestegård.


Det er vanskelig å finne frem til fiskeplassene ovenfor Målselvfossen. Enten bør du være kjent der fra før, eller hyre inn en fiskeguide eller annen lokalkjent fisker den første dagen for å bli kjent med laksetakene og fiskemåten.

Fiskeguiden anbefaler å ta kontakt med Rundhaug Gjestegård.


Fiskeguiden anbefaler at man bestiller 2 netter med frokost og 3 dagers fiske og en guide den første dagen.
Eksklusivt fiske!


Rundhaug Gjestegård formidler fiskekort for eksklusive sone, og vi gjør oppmerksom på at man fra i år også kan forhåndsbestille de 15 kortene som selges på den fine fiskestrekningen fra 2 km ovenfor brua på Rundhaug til 3 km nedenfor brua.


Inger Lise Brones forteller at hennes favoritt blant laksefluene er den klassiske Blue Charm. Ellers fiskes det mye med sluk som Møresilda, Stingsilda, og noen svermer til markfiske.Legg opp en fisketur til tre forskjellige elver!

Ved siden av å leie seg inn for 3 dagers fiske på Rundhaug Gjestegård, anbefaler Fiskeguiden i tillegg 2 fiskedager i Skibotnelva ( 2 timers kjøring unna) og 2 dagers fiske i Lakselva på Senja ( 1 time unna) fra 20. – 30.juli. Når du er på Rundhaug, bli med i trekningen om fiskekortene på strekningen under Målselvfossen og prøv en økt der!De fleste av oss tåler ikke mer enn 3 bomdager i en elv!

Skulle laksefiske svikte i en av elvene, skal det mye til for at man ikke får napp i en av de andre elvene, så forskjellige som disse vassdragene er. Dessuten er det svært få fiskere som har tålmodighet til å fiske mer enn tre dager i en lakseelv uten å få napp!De beste fluene i Målselva:


Geir Nordrum

Selvsagt går det an å fiske med enhånds fluestang i Målselva, men så tung som den kan være, og så stor og sterk som laksen er i dette vassdraget, anbefaler Fiskeguidens lokale kjentmann og guide, Geir Nordrum å benytte en tohåndsstang. Av fluer velger han en treblekrok nr. 8 av Rusty Rat og Blue Charm. Mange svermer til mørke tubefluer.Her er en av Geirs favoritter som han selv har bundet.
Krav om seinere fiskestart nedenfor MålselvfossenØverbygd jeger- og fiskerforening krever ( 10.april 2007)en seinere start på laksefisket nedenfor Målselvfossen for å få mer laks opp i Divielva og resten av øvre del av Målselvvassdraget, der det i dag blir tatt bare 16 kilo laks pr. kilometer elvestrekning.

Vi er bekymret for utviklingen av laksefisket i i øverst i Målselvvassdraget, heter det i et brev som Arild Asp, leder i Øverbygd jeger- og fiskerforening har sendt Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget. Det henvises spesielt til Divielva, som de siste to årene har hatt en fangst på 14-16 kilo laks per kilometer elvestrekning. I resten av vassdraget ovenfor Målselvfossen tas det 54-58 kilo laks per kvadratmeter, mens fangststatistikken under Målselvfossen viser det tidobbelte av Divielva.

Statistikken viser at fisket blir dårligere og dårligere i øvre del av vassdraget. Det er vanskelig å si årsaken, men det er hevet over enhver tvil at fiskemønsteret i vassdraget har endra seg totalt de ti siste årene. Noe av årsaken kan være at flere velger å selge ut fiskeretten sin. Det drives i dag et intensivt fiske, sier Arild Asp til Nye Troms. Øverbygd jeger- og fiskeforening viser også til at gjennomsnittsvekta på laksen i Divielva er lavere enn i resten av vassdraget.

Det blir tatt svært få større laks, og det må være grunn til å være bekymra for at gytebiomassen i denne delen av elva er blitt alt for liten, står det i brevet.

Nå krever foreningen at SUM prøver å finne tiltak som kan bedre oppgangen av større og verdifull gytelaks til de øvre deler av vassdraget. De nevner eksempelvis utsettelse av fiskestart inntil et visst nødvendig antall laks er registrert gått opp trappa.Fangstresultater:
2008: 1180 laks på 4745 kilo og 36 sjøørret på 53 kilo.


Hvorfor går ikke mer laks opp Målselvfossen?


Hvorfor går ikke mer av laksen opp trappa i Målselvfossen til de mange gode gyteplassenelenger oppe i det lange vassdraget?
Det ønsker Martin Svenning fra NINA i Tromsø å finne ut. Sommeren 2009 ble det fanget 300 laks i kilenot utenfor elvemunningen. 200 av dem har fått passive merker, mens den siste tredelen fikk radiosender. Dermed kan man ved loggestasjoner og manuell peiling følge hver enkelt fisk videre oppover elva til de enkelte gyteplasser.


To prosjekter i 2005 og 2006 indikerte at mange færre laks enn antatt tok seg bryet med å forsere laksetrappa rundt fossen. Dett forundret forskerne, for de fleste beste gyteplassene synes å ligge på oversiden.


To typer laks?


Nå tas det skjellprøver av all laks, både merket og fanget. Resultatet av disse analysene vil senere kunne si om elva faktisk har to laksestammer. En som gyter nedstrøms fossen og en som tar seg bryet med å gå opp trappa. Dette er en teori som underbygges av det faktum at det er de største laksene som synes å foretrekke gytebankene nedstrøms fossen.


De 300 laksene som ble merket i 2009, ble fanget i Olav Fredrik Larsens kilenot. Den erfarne fiskeren fra Malangen har avstått fra laksefiske i tre år og bistår forskerne med å hente inn og merke laksen.

Informasjon

Fylkesfiskeforvalter Knut Kristoffersen,

Tel: + 47 77 64 22 07 / + 47 77 64 22 39

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

www.fylkesmannen.no/tromsMiljøstatus i Troms

Fiskekort

Rundhaug Gjestegård disponerer attraktive laksevald over Målselvfossen; bl.a. døgn på Nymo, Solberg og i hotellsona. Gjestegården tilbyr videre fiske i kortsone ved Rundhaug Bru, og kan formidle fiske i kortsona under Målselvfossen.


Bestill eksklusivt laksefiske i attraktive vall i øvre del av Målselv. Gjestegården tilbyr døgn bl.a. på Nymo, Solberg og i hotellsona ved Rundhaug Bru. Fra kr. 4750 for fiske to dager og overnatting på gjestegården. Ta kontakt for tilbud på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller ring 778 30570.


Gjestegården tilbyr fire fiskekort hver dag i sommer i sone ved Rundhaug bru. Kun to fiskere i hver sone. Kan kjøpes uten overnatting eller annet i pakken. Morgenkort og kveldskort. Dette er Gjestegårdens billigste fiskealternativ, ta kontakt for tilbud.


Fiskeguiden Arnold Foshaug Berg er en lokalkjent dreven sporstfisker. Timeprisen er 350 kroner, opplysaer Gjestegården.

Under Målselvfossen


I dag er selve kulpen under fossen bortleid til Bjørn Rune Gjelsten i fire uker i juli.

Resten er kortstrekning hvor det selges kort, samt - fra 23. juni - fiske med overnatting på Rundhaug Gjestegård.


Kontakt Gjestegården også for fiske i kortsona under Målselvfossen. Meget attraktivt fiske like under kulpen i fossen. Fra kr. 2850 for to fiskedøgn inkludert overnatting på gjestegården. Ta kontakt for tilbud!


Vertskapet på Gjestegården 2013: Fra venstre hotellsjef Stine Nordgård, direktør Reidun L. Traasdahl Nilsen og vert Tore Krum.

Rundhaug Gjestegård

MAIL

N-9336 Rundhaug

tel +47 778 30 570