Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Målselva -kortsonen under Målselvfossen 2015

Laks: Sjøørret: Ørret: Røye:

Fisketiden

FiskesesongenTradisjon tro trekkes første uke av sesongen. Deretter åpnes det for salg, inkludert kort som ikke blir betalt innenfor fristen i forbindelse med trekkingen.


Åpning påmelding: 1.april

Trekning: 27.april kl.12:00

Åpning salg: 5.mai kl. 18:00

Fiskestart: 15.juni kl. 06:00Supporttelefonen + 47 948 31445 er åpen det første døgnet etter trekning og åpning av salg, deretter hver dag mellom 17:00 og 19:00.

Spørsmål? Send en mail til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Nye restriksjoner fra 2007, men ikke for kortsonen.Vi innfører allerede sommeren 2007 nye restriksjoner i fisket etter storlaks, bekreftet Odd-Helge Utby i Samarbeidsutvalget for Målselv-vassdraget (SUM) til Fiskeguiden. Det ble sterke kutt både i storlakskvotene under Målselvfossen og i elva ovenfor. I tillegg kjøpte Bjørn Rune Gjelsten opp kilenotfiskerne i fjorden utenfor elva.

Bjørn Rune Gjelsten reduserte sitt storlaksfiske i fossekulpen med 30 prosent, elveeierne kuttet sin storlaksfangst med 25 prosent. Andre elveeierlag nedenfor fossen reduserte sine uttak av storlaks tilsvarende. I kortsonen for folk flest nedenfor fossen var imidlertid ordningen som før.

Ovenfor Målselvfossen var det en dagkvote på 1 storlaks pr. fisker. I de siste 14 dagene av fiskesesongen var det ikke lov å fiske hunnlaks over 80 centimeter. Den ble sluppet ut igjen. Det var ingen begrensninger i fangst av laks under 80 cm, sier Utby.

Høster 2006 var det 300 gytefisk av hunnlaks ovenfor fossen, og trolig rundt 200 nedenfor. Vi skulle ønske vi hadde det dobbelte, sier Utsi til Fiskeguiden.


Vanvittig mye laks gikk opp trappa i 2000!


Langt over 4000 laks passerte telleren i Målselvfossen på vandring videre oppover i vassdraget sommeren 2000.Det var mer enn det dobbelte av det som gikk opp i elva året før. I 2002 var tallet 3077 og i 2003 gikk 2824 laks opp trappa i Målselvfossen. Svein Lundamo i Samarbeidsutvalget for Målselvvassdraget regner med at såvel totalfangsten og oppgangen i trappa nå har stabilisert seg, og spesielt glad er han over økningen i snittvekta.-I gode, gamle dager var kanskje årsfangsten like stor regnet i kilo, men det har neppe vært tatt flere laks enn sommeren 2000.


Solveig Blyberg Flenvold fra Hamar var en av de mange som vil huske 2000-årets eventyrlige laksefiske i Målselva. Einar Flenvold var like stolt over å ha kleppet Toves aller første laks, en fisk på 3 kilo tatt på en blank Toby-sluk med rød rygg.Like i nærheten hadde Tove Hansen fra Bø i Vesterålen ( øverste bildet) tatt sin første, en 7,5 kilos laks en Møresild med svart rygg.Børge Johansen fra Sortland (bilde nr.2 ovenfra) dro på land en 5 kilos, også på Møresild, men med blå rygg. Av de 77 fiskere som deltok i denne dagens loddtrekning om de 20 fiskekortene for strekningen nedenfor Målselvfossen, var de alle tre blant de heldige som fikk oppleve en ny eventyrlig fiskeøkt i en av de aller beste lakselvene i Troms.


Frem til 21.juli 2000 var det i kortsonen nedenfor Målselvfossen trukket på land 600 laks på til sammen 1,7 tonn. Da fisket var slutt, var det tatt 6,3 tonn laks på denne strekningen. Det var mer enn det dobbelte av fangsten året før.
Rekordfisket foregikk 14.juli 2000. Da fikk samtlige kortfiskere sin laks, og alle, unntatt tre fiskere, hadde full døgnkvote på tre laks hver!

Aldri har Målselva hatt en så lang sammenhengende forsommerflom. Mens drevne roere kjempet daglig for å holde styr på båtene med sveiseren Willy Scheidegger og hans gjester i flomgryta under Målselvfossen, opplevde sportsfiskerne eventyrfangster fra sin mer jordnære tilværelse på fiskekortstrekningen nedenfor den berømte fossekulpen.


Vanvittig mye laks var samlet i fossekulpen og i kortsonen nedenfor. Visst hadde laksen problemer med å forsere trappa, men da de først tok spranget, kom de som i en sammenhengende stim.

- 23.juli 2000 var det gått 1000 laks opp trappa. Det var 400 flere enn i hele året før. Da sesongen var over, hadde 4114 laks passert telleren i Målselvfossen.
Nå bestilles fisket over internett!


Mens vi tidligere måtte stille opp den samme dagen for å delta i loddtrekningen om fisket til kortsonen under Målselvfossen,kan vi nå forhåndsbestille kortene på nettet. Og interessen for Fiskeguidens favoritt-plass, er fortsatt enorm. I 2006 var 800 kort revet bort før premieredagen 15.juni. Bare noen få kort var igjen for de første fjorten fiskedagene!

Kjempegod elveside!


Ved å gå inn på www.maalselva.no kan du registrere deg som kunde og bestille fiskekort etter eget ønske. I tillegg til hva du finner av tips på Fiskeguidens spesialsider om Målselva, kan du på elveeierlagets glimrende nettside finne all matnyttig informasjon som temperaturen og vannføringen i elva, hvor mange laks som er gått opp laksetrappa i Målselvfossen studere oversiktlige kart over de forskjellige fiskeplassene hele den lakseførende strekningen.

Vannføringen viktig for fisket og fangstmulighetene!


Nils-Ole Fosshaug, leder av Fossens elveeierlag, konstaterte at det på åpningsdagen i 2006 var en ideell vannføring på 269 kubikkmeter i sekundet, men kortsonen under fossen er godt fiskbar ned mot 100 kubikkmeter, la han til. Blir den enda lavere, øker gjerne vanntemperaturen og laksen blir vanskelig å få. Ved flom og en vannføring på 500-700 kubikkmeter, blir elva vanskelig å fiske. Vannet blir møkkete og strømmen stri. Først på vei nedover igjen, når elva klarner, blir fiskeforholdene atter ideelle nedenfor fossen, sier Foshaug til Fiskeguiden, og legger til at han foretrekker fluefiske nesten uansett vannstanden.


Bare sluk og flue i kortsonen. Ovenfor og nedenfor kan man også fiske med mark.


På kortsonen under fossen selges det 20 kort for hver av fiskeperiodene fra kl. 06 til kl 14 og fra kl.16 til kl 24. På kortsonen er det tillatt å fiske kun med sluk og flue. På den nederste sonen i Målselva og ovenfor Målselvfossen, er det derimot også tillatt å fiske med mark.

Fangstrapporter:

1995:

Målselvfossen: 1693 kg laks (4,7) og 13 kg sjøørret/sjørøye (0,9)

Nedre Målselv: 134 kg laks (2,5) og 645 kg sjøørret (0,7)

Øvre Målselv m/ Rostaelva: 548 kg laks (4,7)

Divielva: 37 kg laks (3,4)

Barduelva: 39 kg laks (6,5)

1996:

Målselvfossen:

2192 kg laks (3,4) og 18 kg sjøørret/sjørøye (1,2)

Nedre Målselv : 41 kg laks (2,9) og 272 kg sjøørret/sjørøye (0,7)

Øvre Målselv m/ Rostaelva 1996: 965 kg laks (2,5)

Divielva: 166 kg laks (3,4)

Barduelva:10 kg laks (2,6)
1997:

Målselvfossen: 1965 kg laks (3,9) og 8 kg sjøørret/sjørøye (0,8)

Nedre Målselv: 176 kg laks (3,4) og 568 kg sjøørret/sjørøye (0,6)

Øvre Målselv m/ Rostaelva : 841 kg laks (2,5) og 4 kg sjøørret/sjørøye (0,6)

Divielva: 94 kg laks (2,3)

Barduelva: 17 kg laks (1,7)

1998:

Målselvfossen: 2491 kg laks (3,6) og 7 kg sjøørret (1)

Nedre Målselv: 172 kg laks (2,9) og 1163 kg sjøørret (0,7).

Øvre Målxselv M/Rostaelva: 1719 kg laks (2,5) og 1 kg sjøørret (0,5)

Divielva:168 kg laks (2,5)

Barduelva: 261 kg laks (2,6) og 3 kg sjøørret (1)

1999:

Målselvfossen: 3127 kg laks (3,6) og 16 kg sjøørret (1).

Nedre Målselv: 199 kg laks (2,5) og 949 kg sjøørret (0,9).

Øvre Målselv m/ Rostaelva: 1761 kg laks (3)

Divielva: 84 kg laks (2,8)

Barduelva: 254 kg laks (3) og 5 kg sjøørret (1,2)


2000:

Målselvfossen 6296 kilo laks (4)

Nedre Målselv 889 kilo laks (3,7) og 1050 kilo sjøørret/sjørøye (0,6)

Øvre Målselv m/Rostaelva 5297 kilo laks (3,4) og 30 kilo sjøørret/sjørøye (2)

Divielva: 408 kilo laks (3,1)

Barduelva: 436 kilo laks (3,5)

2001:

Maalselvfossen: 4698 kilo laks ( 4,5)

Nedre Maalselv: 946 kilo laks (4,3) og 1344 kilo sjøørret/sjørøye (0,6)

Ovre Maalselv m/ Rostaelva: 6078 kilo laks (4,1) og 43 kilo sjøørret/sjørøye (1,5)
2002:

Målselvvassdraget: 2002 laks på 9565,1 kilo, 2093 sjøørret på 1250 kilo og 93 sjørøyer på 51,5 kilo.

Målselv/Divielva:87 laks på 401 kilo.

Målselv/Øvre m/Rostaelva: 1032 laks på 4733,3 kilo og 20 sjøørret på 24,8 kilo.

Målselv/Barduelva: 62 laks på 233,4 kilo.

Målselvfossen: 632 laks på 3366,5 kilo og 8 sjøørret på 11,6 kilo.

Måleselv/Nedre:189 laks på 830,9 kilo, 2065 sjøørret på 1213,2 kilo og 93 sjørøyer på 51,5 kilo.

2003:

Målselvvassdraget:

1949 laks på 10,37 tonn, 1703 sjøørret på 1164,9 kilo og 43 sjørøyer på tilsammen 25,7 kilo.

-Målselva/Divielva:

65 laks på 314,8 kilo.

-Øvre Målselva / m Rostaelva:

803 laks på 4046,6 kilo, 25 sjøørret på 26,9 kilo og 4 sjørøyer på 1,2 kilo.

-Målselva/Barduelva:

102 laks på 553,1 kilo.

-Målselvfossen:

706 laks på 4284,1 kilo, 3 sjøørret på 3,3 kilo og 3 sjørøyer på 2,2 kilo.

-Nedre Målselv:

273 laks på 1171,4 kilo, 1679 sjøørret på 1134,7 kilo og 36 sjørøyer på 22,3 kilo.

2004:Fangsten i hele vassdraget ble 1353 laks på til sammen 5450 kilo, med en snittvekt på 4,02 kilo. I tillegg ble det tatt i alt 2719 sjøørret på til sammen 1948 kilo og 56 sjørøyer på 36,3 kilo.
Av fangsten ble 589 laks (43,5 % ) på 2,4 tonn (43,7 %) tatt i vassdraget ovenfor Målselvfossen. Under fossen og på fiskekortsonen like nedenfor ble det tatt 509 laks ( 37,6 %) på til sammen 2,2 tonn (40,5 %), mens resten på 235 laks (18,9 %) på 853 kilo ( 15,8 %) ble tatt fra samløpet Barduelva-Målselva og ned til sjøen.

2005: 1832 laks på 6656,3 kilo, 2976 sjøørret på 2017,9 kilo og 98 sjørøyer på 55,6 kilo.

Mye sjøørret!


Sjøørretelv Men Målselva har også annen edelfisk. Med sine totalt 1,2 tonn sjøørret i 2003, var den nr. 15 av landets beste sjøørretvassdrag.

I fiskekort-kø!

Fra og med 2005 selges kortene under Målselvfossen online, mot tidligere etter loddtrekning ved fremmøte på fiskedagen! Mange er glad for nyordningen. I beste sesongen kunne det på Kafe Idyll hver dag kl. 14 stå over 100 personer i kø på Kafe Idyll for å delta i loddtrekningen om de 20 kortene.
Fornuftige priser


Fra 15.juni til 5.juli koster åtte timers –øktene 180 kroner, fra 5.juli til 5.august er prisen 230 kroner og fra 5.august til 17.august 180 kroner.

Adkomst: 2 timers biltur fra Tromsø.

Informasjon

Nybegynnerflaks i Målselva!

Vi er på tur til Målselva, jeg og fiskekameraten min Are Larsen. Are er en dreven ørretfisker, men noe særlig laks er det ikke blitt, forteller Terje Kvilstad fra Harstad.Hva slags redskap vi har med oss? Ares vanlige 11 fot slukstang skulle holde. Og snella også, selv om den er i minste laget. Jo, det går. Vi får presset på 100 meter 0,43 – sene. I tillegg plukker vi ut fire sluker fra butikken: to Toby’er, en i sølv med røde finner og en i svart og kobber, og 2 møresilder, en i kobber og rød og en i sølv og rød. Det får holde for en amatør!

Kortsonen

Vi skal fiske i kortsonen nedenfor Målselvfossen. De fleste av oss er på plass lenge før fiskestart kl.6, med utsøkte, dyre laksestenger, velsmurte kostbare sneller og skrin fylt av sluker i alle regnbuens farger. I tøffe vadebukser har vi sikret oss de beste plassene og står klare til å takle enhver utfordring.


Hvor blir det av ham?


Mens vi sjekker stengene våre for ente gang, undrer jeg meg over hvor Are er blitt av. Har han forsovet seg? Nei, der kommer han, bare 10 minutter før starten går.

De beste plassene på kortstrekningen er besatt av fiskere som misliker enhver nykomling som prøver å smette seg inn i rekken av petri brødre. Men Are finner en plass helt øverst på brekket, den ingen andre vil ha på gunn av den sterkere strømmen.Sitter han fast?

Tiden går. Laksen vil visst ikke bite i dag. Jeg kaster et blikk oppover mot Are. Det har gått en halv time og ingen har kjent noe. Det ser ut som om Are sitter fast. Plutselig går han nedover. Stanga står i spenn. Han tauer på noe tungt – noe levende!

De andre sneller inn så han får kjøre fisken skikkelig. Stakkars den som surrer snøret sitt inn i Ares redskap nå!Det er ikke bare utstyret som teller!

Fisken er snill. Snart ligger den på siden i strandkanten. Kjempestor er den også! 16,2 kilo!

Litt misunnelige er de nok, de andre sportsfiskerne. Men Ares fangst setter fart i forhåpningene hos de andre. Når en puslete ørretfisker med vanlige gummestøvler, og et utstyr som de andre har lagt på hylla for flere år siden, kan få en kjempelaks som denne, må da vi også kunne gjøre det, tenker de, og øker takten i kastene sine.

Men Ares fisk var den eneste som kom på land denne økta...

Fiskekort


Kart over kortsonen nedenfor Målselvfossen med grenser og antall fiskeplasser. Det er glidene rullering ovenfra og ned, slik at flest mulig får fiske på flest mulig plasser.www.maalselva.no