Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Åbjøravassdraget / Åbjøra / Åelva 2016

Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden

Laks 15.06 - 15.07

Sjøørret og sjørøye 15.06 - 31.08

Sesongkvote pr. fisker: 3 laks. Døgnkvote pr. fisker: 3 sjøørret.
Sesongkvote pr. fisker: 10 sjøørret.

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

Det er ikke tillatt å fiske villaks større enn 65 cm.

I Åbjørvatnet og i Åbjøra ovenfor vannet er det tillatt å fiske sjøørret og sjørøye 01.06–14.09.Kjempefangster i 2005
1,7 tonn laks og 1,6 tonn sjøørret ble kjempefangsten i Åbjøra i 2005.Det var dobbelt så mye laks som året før


Etter katastrofeåret i 2002 med kraftig regulering av vassdraget og lange tørkeperioder har fangstene vist en svak stigning, og i 2005 slo det altså til for fullt. Erling Sylten i elveeierlaget tar likevel ikke helt av når han blir presentert for tallene:– Dette var jo veldig hyggelig, som viser litt av potensialet til vassdraget når vi som i 2005 får en god vannføring gjennom nesten hele sesongen


Den femte beste lakselva og den fjerde beste sjøørretelva i Nordland


Åbjøra var i 2005 den femte beste lakselva og den fjerde beste sjøørretelva i Nordland. I 2004 ble her tatt 236 laks på 767,4 kilo og 1686 sjøørret på 1355 kilo.I 2005 var sjøørretfangsten over 1,6 tonn


Den seks kilometer lange strekningen fra sjøen og opp til Hårstadfossen (bildet øverst) er stilleflytende, med et fall på bare to meter og en bunn av bare fin sand.


Hårstadfossen er 5 meter høy og en holme deler elva i to løp. Herfra er det 7 km opp til Lonfossen. Også denne strekningen er slakk, men her er noe mer strøm over grov grus og noen få høler med gode gyte- og fiskeplasser for laks og sjøørret.


Fra Lonfossen er det 1 km til Tenfossen. Elva er her striere og mer storsteinet, men heller ikke her er det mange høler.


Elva videre fra Tenfossen, er stri med mye mye steinbunn, med flere gode fiskeplasser de 1,5 km opp til den nederste av de tre Trofossene. Brattfossen ligger 1,5 km ovenfor den øverste av Trofossene, 15,5 km fra sjøen, og her stopper laksen. Men det er lite laks som kommer så langt.


Fiskefestival

Den årlige fiskefestivalen ved Sylten i Aaelva trekker mange turister til Bindal. Her er elva helt spesiell. Den renner begge veier som følge av tidevannet (bildet øverst)!

Lederen av ungdomslaget, Edgar Nilssen, forteller at valdeier Gaute Myrvang hvert år gir ungdomslaget valdet vederlagsfritt denne lørdagen for at de skal selge fiskekort og tjene noen kroner til drifta. Som avslutning på arrangementet, som samler rundt 300 mennesker, er det familiekonkurranser og dansefest.


Ny lakseførende elvestrekning!
En ny 7 kilometer lang elvestrekning i Åbjøravassdraget er nå åpnet for laks og sjøørret. Etter at laksetrappene i Brattfossen og Gardstrappen ble ferdige i 2001, går laksen og ørreten nå gå helt opp til Kalvkru, 4 kilometer ovenfor Åbjøravatnet.Det er allerede tatt en del sjøørret og laks i dette nye området, men foreløpig skal all anadrom fisk settes tilbake. Plathes Eiendommer har tre utleiehytter i området. Granbostad er et gammelt våningshus med særpreg. Åbjørneset er en liten hytte for 2 (maks 4) personer. Åbjørstua har god plass for større grupper.


Frithjof Plahte jr. sier til Fiskeguiden at de som leier hytte med båt og med enerett til fiske inne i fjellet, betaler en pakkepris på 3000 - 10 000 kroner pr. uke for 4 – 10 personer.


Laksen går på elva 25.mai, og beste fisketid er juni. Ut på sensommeren kommer sjøørreten og sjørøye, og sjøørreten er like viktig som smålaksen. Glimrende elv for sportsfiske.


Den første uka av juli er best!
Det er bra fiske i tidevannsonen i hele fiskeprioden, men fangstene varierer. I selve elva er den første uka av juli den beste, mener elveeierlaget leder Erling Sylten.


Fin fangst!
Per Eivind Strudshavn med en fin fangst fra en fisketur i juli 2003.


Åbjøra-regulanten dreper tusenvis av laksunger!
Dette er noen av de 1544 laksungene som Erling Sylten i Åbygda elveeierlag har plukket opp på en kort elvstrekning i Åelva i 2004 som bevis hvilke skader den siste reguleringen har påført fiskebestanden i vassdraget.(se nyhetsside 1.1.2005).


Fangstrapporter:


1995: 493 kg laks (2,5) og 1216 kg sjøørret (1,1)


1996: 248 kg laks (2,3) og 1264 kg sjøørret (0,8)


1997: 683 kg laks (1,7) og 1193 kg sjøørret (1)


1998: 900 kg laks (2,1) og 1781 kg sjøørret (0,9)


1999: 768 kg laks (2) og 1012 kg sjøørret (0,9)


2000: 356 laks under 3 kilo,78 laks på 3-7 kilo og 6 laks på over 7 kilo, blir tilsammen 440 laks på 1017,2 kilo. I tillegg ble det tatt 1650 sjøørret på 1521,9 kilo og 6 sjørøyer på 4,4 kilo.


2001: 552 kg laks ( 2) og 672 kg sjøørret (0,8)


2002: 400 kilo laks (2,1) og 1008 kilo sjøørret (0,7)


2003: 450 laks på 962,5 kilo, 964 sjøørret på 867,8 kilo og 2 sjørøyer på tilsammen 2,1 kilo.


2004: 236 laks p¨å 767,4 kilo og 1686 sjøørret på 1355 kilo.


2005: 1690 kilo laks (2,2) og 1635 kilo sjøørret (1).


2006: 879 kilo laks og 1267 kilo sjøørret.


2007: 221 laks på 603 kilo og 516 sjøørret på 714 kilo.


2008: 179 laks på 409 kilo og 482 sjøørret på 491 kilo.


2009: 181 laks på 497 kilo og 425 sjøørret på 542 kilo


2010: 160 laks på 325 kilo, 548 sjøørret på 783 kilo og 7 sjørøyer på 5 kilo.
I tillegg ble det gjenutsatt 103 laks på 325 kilo og 33 sjøørret på 26 kilo


2012: 245 laks på 590 kilo, 471 sjøørret på 637 kilo og 58 sjørøyer på 44 kilo. I tillegg ble det gjenutsatt 117 laks på 236 kilo, 244 sjøørret på 320 kilo og 4 sjørøyer på 6 kilo.Dagligvarer/kolonial:


Bindal S-Marked

Bindalseidet

7982 Bindalseidet

Tel: 75 03 13 22
Bensinstasjoner/Kiosker:


Shellstasjonen Terråk

7980 Terråk

Tel: 75 03 42 60

Overnatting:


Bogen Feriehus

Bogen

7982 Bindalseidet

Tel: 75 03 17 00

Heilhornet Gjestegård AS

Kjelleidet

7982 Bindalseidet

Tel: 75 03 42 22
Holm Camping

7982 Bindalseidet

Tel: 75 03 12 42

Svaberget Camping

Sørhorsfjord

7982 Bindalseidet

Tel: 75 03 17 23

Plathes Eiendommer

Postboks 3

7980 Terråk

Tel: 75 03 45 28

Fax: 75 03 43 56

www.plateseiendommer.no

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Eksklusivt laksefiske med innkvartering på Horstad Gård: En laksestrekning på 20 kilometer, med fiske fra begge sider av elva og innkvartering av inntil 20 personer i historiske omgivelser på Horstad Gård (1622).Egen kokk og serveringspersonale. Leie av båt og roere i elva. Eg fangststatistikk.
Kontakt

Tel: + 47 22 34 10 56

www.horstad.noNamdalsavisa 2.mai 2007:Anklager Fred. Olsen for å tenke penger framfor laks.
Sommerheten har mer enn naturlig senket seg over miljøet rundt lakseelva Åa i Bindal.
Et flertall av grunneierne langs Å-elva er i harnisk over at Fred. Olsen og hans satsing rundt Horstad Gård prioriterer økonomi foran sunn fiskeforvaltning.


Grunneierne har kommunisert med Fylkesmannen. Men forvaltningsorganet synes å ta mer hensyn til Ferd Olsens private fiske enn til å la hunnfisken få to ukers forlenget fredning for å komme seg opp i elva, går det fram av skrivene som er send Fylkesmannen i Nordland.


Å-elva renner idyllisk fra Åbjøravatnet og gjennom Åbygda før den løper ut i fjorden ved Heimen. Elva er kjent for sitt gode fiske av laks, sjøørret og den sørligste sjørøye-stammen som er registrert i Norge. I fjor ble det fanget 277 eller 880 kilo laks, mens resultatet viser 1 081 sjøørret med til sammen 1 267 kilo.


I henstillinga fra grunneierne til Fylkesmannen, datert 22. mai, ber de om utsatt fiskestart til 15. juni.


- Vi velger å utsette fiskestarten da vi mener at det er det mest virkningsfulle tiltaket for å slippe en god del av hunnlaksen uhindret opp i vassdraget.


- Vi ønsker videre å framskynde fiskestoppen til 1. september, både for laks og sjøørret. Det vil gi lavere beskatning på sjøørreten, kan vi lese ut av henvendelsen til Fylkesmannen i Nordland.


Men elveeierne ble ikke hørt. Til saken hører en henvendelse fra Fred. Olsen og co., ved forvalteren Jakob R. Iversen. Her viser han til at han stemte for fiskestart 15. juni i fjor, og vil komme til å gjøre det igjen neste år.


- Jeg stemte for at fisket skulle starte 1. juni i år, med bakgrunn i at fisket i vår del av elva er solgt fra denne datoen. Det er til tider håpløst med en slik «vingling». Hvis det stenges for fiske fram til 15. juni vil jeg komme i erstatningssak ovenfor de som har bestilt fra England, er ordlyden i Iversens innspill til Fylkesmannen.


Flertallet i Åbjøravassdragets Elveeierlag, hvor også Fred. Olsen er med, er frustrerte over at det er pengene som skal avgjøre.


Elveeierne sier i en kommentar til NA at det neppe medfører riktighet i Iversens påstand om solgt fiske for perioden til engelske interesser.


- Vi vet med sikkerhet at det er Fred. Olsen selv, som sammen med sin familie befinner seg på Horstad Gård og skal fiske i disse dagene, sier grunneierne.


Dermed er det nå bare noen som får høste godene av fisketilslaget i Åa fram til 15. juni. Den første fisken ble ifølge laksebørsen fanget allerede like etter at de første slapp til fra elvebredden natt til i går.


- Vi andre vil etterleve flertallsavgjørelsen fra elveeierlaget. Det er synd at det er kortsiktig økonomisk vinning som skal være avgjørende, framfor sunn fiskeforvaltning med tanke på framtida, sier elveeierne.


Da vi kontaktet forvalter Iversen hos Fred. Olsen amp; Co for en kommentar ble vi bedt om å vente til de tok kontakt med oss angående denne saken. Den kontakten har vi ennå ikke mottatt.

Informasjon

Fylkesfiskeforvalter Lars Sæter

Tel: + 47 75 53 15 51 / + 47 476 76 506

EPOST
Seksjonsleder hos Fylkesmannen
Tore Vatne

Tel: + 47 75 53 15 48 / + 47 480 40 283

EPOSTPlathes Eiendommer


Horstad Gård


Mer info

Fiskekort

Kortsalg og info

Åbjøravassdragets Elvelag,

Egil Skarstad,

fiskeguiden.no

Som redaktør av nettmagasinet Fiskeguiden.no, vil jeg, og vårt omfattende faglige kontaktnett over hele fiske-Norge,  søke å presentere siste nyheter og reportasjer,  samtidig som vi  hele tiden oppdaterer all informasjon på våre spesialsider for mer enn 2500 fiskeplasser i Norge.

Eivind Fossheim

eivind staale webio

Fiskeguidens redaktør

Eivind Fossheim

Nettløsning: Webio

Ståle Jensen

 

2022 © Fiskeguiden ALL RIGHTS RESERVED.