Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Gudbrandsdalslågen / Vågå

Harr: Ørret: Røye:

Fisketiden

Kart


Vågåvatnet

Det er gode fiskeplasser i inn- og utoset i Vågåvatnet, spesielt i området nedenfor brua i utoset er det en veldig god fiskeplass.

Her kan du få kilosfisk, ja, ørret på opptil flere kilo! I Vågåvatnet går det også røye på 100- 250 gram. I vassdraget kan du også få harr på opptil kiloen.Overnatting og informasjon:

Skjåk info

www.visitlom.com
Kjentmann og guide:


Odd E. Aukrust

Tel: + 47 99 72 51 38
Fiskeredskap

Markfiske etter Jølstermetoden, små sildesluker og spinner er mest effektivt. Flue i juni og august. Mye brevann midtsommers.

Informasjon

Fiskekort

Fiskekort for en enkelt sone eller et felles fiskekort for samtlige 9 soner

Sesongkort sone 8....: 250 kroner

Ukekort sone 8.......: 150 kroner

Døgnkort alle 9 soner: 75 kroner

Sesongkort alle soner: 350 kroner

Les mer om sone 8, om fiskeregler

kart over strekningen og offentlige forskrifter:

www.laagen-fiskeelv.no


Herfra kan du også kjøpe deg fiskekort for samtlige soner fra nettbanken din.

Kategori: