Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Ådlandsvassdraget / Frugardselva / Vatnaelva 2017

Laks: Sjøørret:

Fisketiden

Sjøørret 01.07 -15.08

Villaksen er fredet.

Sesongkvote per fisker: 5 sjøørret. Det er kun tillatt å fiske i Ådlandsvatn og VatnaelvaKart over Hordaland fylke


Populær fiskeplass!


Utløpsosen av Frugardselva i Ådlandsvassdraget er en populær fiskeplass. Her er det en god del fisk å se, men det er ikke alltid så lett å få den til å bite.Ådlandsvasdraget består av to elver. Vatnaelva renner inn i Ådlandsvatnet. Frugardselva kalles elva som renner ut av vatnet.
Dårlige rutiner for fangstrapportering og tilsyn m. fisket har vært hovedproblemet ved forvaltningen av dette vassdraget.

Det er mye fisk å se, spesielt rundt fisketrappa. Mest sjøørret fra 0,5 til 1 kg.
Fangstrapport:

1997: 14 kg laks (2) og 6 kg sjøørret (1)

1998: 24 kg laks (3,4) og 10 kg sjøørret (0,7)

1999: 9 kg laks (1,8) og 31 kg sjøørret (1,2)

2000: 3 smålaks og 2 mellomlaks på tilsammen 12 kilo (2,4)og 9 sjøørret på 6 kilo ((0,7).

2001: 30 kilo laks (1,7) og 37 kilo sjoorret (0,6)

2002: 27 kilo laks (2,3) og 35 kilo sjøørret 0,9)

2003: 46 laks på 107 kilo (2,3) og 78 sjøørret på 66 kilo (0,8)

2004: 27 smålaks og 1 mellomlaks på tilsammen 46 kilo ( 1,6) og 50 sjøørret på tilsammen 34 kilo.

2005: 98 kilo laks (1,7) og 45 kilo sjøørret (0,9).

2006: 19 laks på 49 kilo og 17 sjøørret på 9 kilo

2007: 111 laks på 251 kilo og 41 sjøørret på 27 kilo.

2008- 2012: Stengt for alt fiske som følge av lut-utlipp sommeren 2008!

2016: 15 laks på 52 kilo og 20 sjøørret på 19 kilo, hvorav 14 laks på 47 kilo og 10 sjøørret på 7 kilo ble gjenutsatt


Patrik Bøyum Johnsen med en 3 kilos laks tatt 13.august 2007.Foto:Svein Olav Langåker.

Mens Vatnaelva på Stord var i ferd med å bygge seg opp som en brukbar lakseelv med en årsfangst i fjor på 111 laks, skjer katastrofen. Ved påfylling av lut til en tank ved vannverket 5.juni 2008, hoppa slangen av og 500 liter lut rant ut i Vatnaelva, videre 7 kilometer nedover i Ådlandsvassdraget og videre ut i Frugardselva som løper ut i sjøen ved Stord kirke. Biologer fastslo at to og en halv årsklasse av stedegen laks og det meste av sjøørret-ungene strøk med, og fisket er stoppet for 6 år fremover for at laksebestanden kan ta seg opp igjen.


Per Geir Vatna er nær nabo til Vatna-elva på Stord. Før lututslippet i 2008 var det registrert flere gode fangster på strekningen fra Vad til Hauglandskvedno. Fremtiden for elva så lys ut.


Grovt aktlaust


Politiet kallar hendinga for alvorleg miljøkriminalitet og systemsvikt. I tillegg til at Stord kommune får bot på 800.000 kroner i foretaksstraff, har ein tilsett i kommunen fått bot på 15.000 kroner, skriv avisa Sunnhordland 25.mai 2010.


Ifølgje Bergens Tidende meiner politiadvokat Hallvard Gardshol Bjørndal at dette er grovt aktlaust, fordi slangen til tanken med lut ikkje var skikkeleg festa. I tillegg mangla kommunen retningsliner for internkontroll.

Informasjon

Fiskeforvalter Atle Kambestad

Tel: 55 57 22 12

Fax: 55 57 20 12

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Fiskekort

Informasjon og fiskekort:

Ådlandsvatnet fiskelag

Kjell Lønning

Lønning

5417 Stord

Tel: 53 41 59 85

Sykkel og Sport

5417 Stord

Tel: 53 41 08 34

Kategori: