Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Elendig fiske i Møre og Romsdal 2004

Surna, beste lakselva i Møre og Romsdal 2004.

Laksefisket i elvene i Møre og Romsdal har vært elendig. Det har ikke vært dårligere siden 1997, forteller Ove Eide i fylkets fiskeforvaltning til Fiskeguiden.

Det var en tørr sommer med lite vann i elvene. I noen vassdrag ble det ikke tatt laks i det hele tatt! Trøsten får være at gode resultater av sjølaksefisket viste at det var laks her, men at den kanskje kom opp i elvene først etter fredningen.Surna skuffet stort. Bare 3,7 tonn mot 6,8 tonn i 2000. Til tross for gyroen, viser Driva gode fangster av spesielt mye smålaks, som det var lite av i andre norske vassdrag. Og Tenfjordelva da, stakkarslig 78 kilo mot over 1,6 tonn i fjor! Bondalselva var imidlertid bedre enn året før. Mer enn 2,2 tonn laks var resultatet der. Tallene i kilo. I parantes fjorårets fangst. Spørsmålet er om man ikke bør slippe noen lokkeflommer i beste fisketida, ellers risikerer man at sportsfiskerne legger fisketuren til helt andre lakselver, som til Skottland eller Russland, advarer Fiskeguiden. Lista er ikke fullstendig. Flere elveeierlag har ikke sendt inn fangstrapporten i tide.

1 Surna 3709 - ( 3597)


2 Driva 2485 - ( 2180)


3 Bondalselva 2245 (1858)


4 Stordalselva 1465 - (1545)


5 Eira 1288 (1188)


6 Ørstaelva 921


7 Fetvassdraget 771 -(1231)


8 Korsbrekkeelva 731 - (1063)


9 Oselva/Molde 706 - (723)


10 Moaelva 563 - (815)


11 Bjørkeelva 538 - (454)


12 Måna 529 - (1315)


13 Hareidselva 230


14 Aspevikelva 217


15 Litledalselva 207


16 Visa 195


17 Søya 187


18 Toåa 163


19 Fyrdselva 155


20 Oselva,Syvde 95


21 Hustadelva 79 (456)


22 Tenfjordelva 78 ( 1632)


23 Vikelva,Vanylven 58


24 Ørskogelva 56


25 Usma 55


26 Solnørelva 53


27 Nåsvassdraget 50


28 Hildreelva 34


29 Bævra 21


30 Innfjordelva 7


31 Olterelva/Istadelva 6


32 Mittetelva 4


33 Vaksvikelva 3

34 Batnfjordselva 3 - (36)

Totalt Laks Sjøørret
1993 30441 17554 12886
1994 53606 36863 16743
1995 44672 26836 17836
1996 28145 16739 11406
1997 26889 14317 12572
1998 32472 19965 12507
1999 31790 17538 14252
2000 73226 47783 25443
2001 56072 39541 16429
2002 43197 26413 16783
2003 33700 20057 13646
2004 22021 15661 6375(mye mangler)

Kategori: