Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

80 laks i ett notkast i Otra!

Laksefiskekonkurransen i Otra ble en kjempesuksess. 90 deltakere dro opp 30 laks på 4 timer. Men mest oppsiktsvekkende var var fangsten ved elvenotfisket etterpå. I ett eneste kast halte man inn 80 laks (bildet)! Kast dere i bilen folkens!Det er mye fisk på elva og stangfisket varer frem 15.september!

Det ble altså en ny suksess for Laksefiskets Dag i regi av Kristiansand JFF og Otra Laxefiskelag. Av de nesten 90 deltakere var det også tilreisende danske og tyske sportsfiskere. Dessuten var det juniorklasse med både gutter og jenter.Tilsammen ble det landet 30 laks og 1 sjøørret på tilsammen nesten 80 kg. Ikke mange laksefiskekonkurranser kan matche disse fangsttallene på kun 4 timers fiske, påstår utmarkskonsulent Knut Gjermund S. Damli som har sendt Fiskeguiden denne rapporten og som har tatt de fine bildene.
Vinneren (både i klassen størst fisk og sammenlagt) ble Ole J Engestøl som du ser i blå genser i første rekke, med sine tre flotte lakser på 11,0 , 5,2 og 4,5 kg!

Her er resultatlisten:

Største fisk:


Ole Johnny Engestøl 11,0 kg


Klasse senior samlet vekt:


1. Ole Johnny Engestøl 19,71 kg


2. Leif Severinsen 7,45 kg


3. Per Persson 6,17 kg


4. Tor Haustrup 5,95 kg


5. Kenneth Mayer 4,12 kg


Klasse junior samlet vekt:


Kari Anne Steffensen 1,36 kg


Vetle Andersen 1,21 kg

Kjempefangster på not!

Etter fiskekonkurransen gjennomførte Otra Laxefiskelag notkast nede på Haus. Tillatelse til å gjennomføre notkastet blir årlig gitt av fylkesmannen i Vest-Agder som et ledd i å ivareta det kulturhistoriske fisket i Otra. Det var møtt frem ca 80-90 tilskuere.
Notlaget startet med å ro ut nota ut. Først over mot andre landet, så i en stor bue tilbake, der nye sterke armer tok over tauet og begynte å hale inn. Det hersket stor spenning. Hva ville de få denne gangen?

Tidligere "bestenotering" i nyere tid ble satt i fjor med 20 laks i nota. Flere av de som trakk inn nota denne gangen, mente det måtte følge med stein siden den var veldig tung å få inn.


Da nota nærmet seg land, så tilskuerne flere laks som blinket ute i vannet. Mange ble nærmest målløse da de resultatet. Vannet ble pisket opp av de nærmere 70 - 80 laks som kjempet for livet for å komme seg fri fra notposen.
Det ble fort klart at så mye laks var ikke mulig å håndtere, og det ble derfor besluttet å sette ut igjen mesteparten av fangsten!I følge eldre rettighetshavere var det selv ikke i de gamle glansdager vanlig å få fangster som dette. det var svært sjelden. Ja, enkelte anslo at dette notkastet kanskje kunne være være blant de 10-20 beste i historisk målestokk på Haus!

a-3.jpg

a-6.jpg

Kategori: