Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Foreningen Norske Lakselver

Finn Erlend Ødegård er daglig leder i foreningen Norske Lakselver.Kontoret ligger i Landbrukets hus, Oslo, i tilknyting til Norges Bondelags avdeling for næringspolitikk. tel 22 05 45 53 / 92 85 84 95, fax 22 17 17 87, Postboks 9345 Grønland, 0135 Oslo.

( Schweigaardsgate 34 C, Landbrukets hus i Oslo)
EPOST

Kategori: