Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Er fisken din i god eller dårlig kondisjon?

Vinterstøinger av laks, sjøørret og ferskvannsørret som er i elendig form etter gytingen sist høst, skal slippes ut igjen. Men hva er K-faktoren hos en fisk?

De av oss som kaster oss over fiskestanga og drar ut for å oppsøke ferskvannsørret og sjøørret tidlig på vårparten, opplever ofte å få fisk i elendig kondisjon. Det er vinterstøinger, fisk som har mistet både mesteparten av kjøttet og kjøttfargen etter gytingen sist høst, og som skal slippes tilbake i elva eller sjøen, slik at den kan bygge opp igjen kondisjonen sin. Men hva er en fisk i dårligt kondisjon, og hvordan ser den ut, en fisk med normal vekt? Les om K-faktor hos fisk og hvordan du regner den ut med bakgrunn i vekt og lengde på fangsten din ved å klikke deg inn på den gode fluefiske-siden:

www.flyTalk.net  

Kategori: