Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Hvem kan be deg om å få se fiskekortet?

Du behøver ikke å vise fiskekort til andre enn de som kan vise at de har oppsynsbevis eller begrenset politimyndighet.Ikke kan de kreve å få se fangsten heller!

En grunneier eller forvalter av en fiskeplass må ha legitimasjon eller et oppsynsbevis for å kunne be om å få se fiskekort, men har ikke noe krav på noen annen legitimasjon av fiskeren enn selve fiskekortet.En person med legitimasjon eller et oppsynsbevis kan ikke kreve å ransake veske eller sekk eller foreta beslag i fangst og utstyr.Han kan anmelde forholdet til politiet, men det er lite sannsynlig at de har ressurser til å prioritere slike saker.


Et effektivt fiskeoppsyn får man først ved at forvalteren av fisket skaffer seg et en såkalt begrenset politimyndighet, men det kan politiet bare gi hvis politiet mener at det er behov for et forsterket oppsyn, som dessuten må gjennomgå et oppsynskurs og ha basiskunnskaper om fisket og de regler og bestemmelser som gjelder for vassdraget.


Bare oppsynsfolk som kan dokuementere at de har en begrenset politimyndighet, har lov til å be fiskeren om legitimasjon og har anledning til å ransake veske og ryggsekk og gjøre beslag i fangst og utstyr, opplyser Statens naturoppsyn til Fiskeguiden.

Statens naturoppsyn har ingenting med å kontrollere fiskekort. De skal bare sørge for at fiskerne følger offentlige regler og bestemmelser.

Innsenderen truer med å bløtlegge vedkommende som overhøvlet ham ved neste korsvei, og han er i så fall ikke den første som reagerer slik. Fra Ådalselva går det historier om grinete grunneiere som ble kastet på elva, men det er lenge siden.


Som innsenderen påpeker, er de fleste grunneiere svært så hyggelige, og som sportsfiskere føler vi faktisk at mange grunneiere er stolte av fiskeplassene sine og deler vår glede over fangsten vår.På sin side er sportsfiskerne blitt mye flinkere til å ta hensyn til privat mark, samtidig som stadig flere grunneiere legger fiskeforholdene bedre til rette,og styre trafikken bort fra dyrket mark, ved å bygge enkle gapahuker, klopper og gjerde-trapper, til glede for alle parter.


I områder med ubegrenset salg av fiskekort, bør man kunne opprette selvbetjeningskasser med informasjonstavle om regler og bestemmelser, samtidig med at man har et effektivt oppsyn som kan pålegge fiskeren en ekstra avgift dersom han har unnlatt å kjøpe kort. Forutsetningen for en setriøs fiskeortordning er imidlertid at elva blir forvaltet på en skikkelig måte.
Skitt fiske!  

Kategori: