Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø

Kunskapssenteret for laks og miljø ble åpnet 29.mai 2007. Senterets fremste oppgave er å øke kunnskapen om de ville laksestammene for å få til en bærekraftig forvaltning og en bærekraftig kommersiell utnyttelse av villaksstammene.

Daglig leder Frode Staldvik, styremedlemmer Jørgen Tømmerås, Lisbeth Berg Hansen og Tom Riise-Hanssen, Tor Heggberget, Arne Jørrestol, Georg Fredrik Riber-Mohn og Torstein Moland. Styreleder Knut Mørkved. Prosjektleder Tomas Sandnes. 

Kategori: