Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Bare 450 elver med selvreproduserende laksebestand

Bare 450 elver med selvreproduserende laksebestand

Det er nå bare 450 norske vassdrag som har en selvreproduserende laksebestand.

Det fremgår av rapporten om Bestandsstatus for laks 2007, som en arbeidsgruppe under ledelse av Lars Petter Hansen la frem for DN sommeren 2007. den forrige listen fra 1999 hadde så mange som 667 vassdrag med selvreproduserende laks. 

Kategori: