Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Økologisk restaurering av vassdrag

Økologisk restaurering av vassdrag

Ny svensk veileder tilgjengelig: Økologisk restaurering av vassdrag er en idebank som er nyttig under restaurering av vassdrag. Fokus ligger på praktiske tiltak som har som mål å tilbakeføre de naturlige prosessene, strømmer og strukturer som på sikt vil føre til en naturlig fauna og flora.
Tiltakene beskrives både i tekst og bilder, f.eks hvordan man skaper vandringsmuligheter for fisken samt etablerer gyteområder.
Håndboka beskriver også grunnleggende forhold i og omkring vannet. Du kan laste ned manualen her:Ekologisk restaurering av vattendrag

 

Kategori: