Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Verdens beste lakseelver

The Salmon Atlas finner du en oversikt over verdens beste laks- og sjøørret-elver.

Den atlantiske laksen er ettertrakta i fleire europeiske land. The Salmon Atlas (2012) publiserer fangststatistikk for dei beste elvane i ei rekkje land. I dei 52 beste elvane i Skottland drog fiskarane 70 600 laks på land i 2010. I desse elvane har fangsten auka med 32 prosent frå år 2000. Island har mange små lakseførande elvar. I 2010 vart det til saman fiska 55 800 laks i dei 37 beste islandske elvane. Det er ei dobling av den årlege fangsten frå 2000. Ein finn elles brukbare lakseelvar i mange europeiske land. Det største laksevassdraget i Europa er Tana, som renn langs grensa mellom Noreg og Finland. Fangsten på finsk side er vanlegvis noko større enn på norsk side. (SSB). 

Kategori: