Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Laks på samisk

Smålaks på opptil 3 kilo kalles diddi på samisk, mellomlaks fra 3 til 7 kilo kalles luossajuolgi og storlaks på over 7 kilo heter luossa.

 

Kategori: