Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Havabbor / sjøabbor på Vestlandet

Øyvind Strand forteller at havabbor, eller sjøabbor, som han kaller den, finnes i Masfjorden. I utløpet av Hopsvannet er et kjent sted. Dette er en egen stamme.

Også Sørfjorden i Masfjordsystemet er flotte plasser. Likedan
Seim-Lindås, Frøysett området helt ytterst i MAsfjorden,


I Askøy nevner han først og fremst Herdla. Nordåsvannet, flere steder rundt forbi hele dette brakkvannsbassenget.


Fanafjorden,helt innerst ved Hordamuseet.Fanahammeren.
Garnes badeplass er en fabelkaktig fiskeplass. Garnes stasjon -på østsiden ut i Osterfjorden. Festtangen i Arna.
Hausvik- Osterøy, Midt i Bergen: Store Lungårdsvann.


Hardangerfjorden- Øystese/Nordheimsund. Samnanger 

Kategori: