Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

**** Kokelv Sjøhus Kokelv

Dato: 10.03.08

Havfiske året rundt!

Fjorden er isfri om vinteren. Av fiske er torsken mest vanlig, men mengden varierer etter årstiden.

Fra midten av februar til ut i april kan fjorden være full av skrei og annen torsk som er på vei inn mot kysten og fjordene for å gyte.

{H]

 

Kategori: