Stopp de utenlandske investorenes rasering av våre vassdrag!

  • Eivind
  • Emneforfatter
Mer
04/12/2018 13:01 #6 av Eivind
Finsk selskap kjøper småkraftverket i Stardalen før det er bygget!
For fem år siden fikk de grønt lys av OED for kraftverket sitt i Stardalselva i Jølster. I dag er arbeidet i gang, og kraftstasjionen skal stå ferdig i 2020. Men det er ikke Stardalen Kraft som skal eie og drive det. Det er allerede solgt til det finske selskapet SV Vattenkraft. Fiskeguiden.no stiller seg undrende til planene for raseringen av den vakre Stardalen under Jostedalsbreen. Bare for kort tid siden ble et kraftprosjekt lenger nede i vassdraget stoppet av NVE av hensyn til naturverdiene som ville gå tapt. Det er miljøkriminalitet å overlate til utenlandske investorer å rasere våre vassdrag.