Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Pukkellaksen er kommet inn i de norske elvene for å bli!

Pkkellaksen tok på ei lea Match  Brown våtfluer.

Pukkellaksen finnes nå i elver over hele Norge og ser ut til ha kommet for å bli, mener Fiskeguidens redaktør Eivind Fossheim. Han tok sin første pukkellaks på flue i Grense Jakobselv allerede i august 2005. Her er hans reportasje om opplevelsen da.

  -Se der! Trond peker mot den russiske siden av elva. Knapt en meter fra land ser vi tydelig tre lekende kuppellaks, eller russelaks som den også kalles. Vi kan tydelig skimte kuppelen på ryggen, der den bryter vannspeilet. I sin dans omkring sin brud, vibrerer hele kroppen, mens halen går som en visp. 

-

Ja, slik innledet Eivind Fossheim sin reportasje fra Grense Jakobselv i Fiskeguiden i 2005. Da hadde pukkellaksen forlengst etablert seg som gytefisk i 3 finnmarkselver uten at det var kommet noen reaksjon fra myndighetene. Hvorfor er det nå plutselig så viktig å utrydde den, spurte Fiskeguiden myndighetene, som dengang heller ville prioritere kampen mot gyroen. 

-

Her er resten av mitt første møte med gytende pukkellaks i Grense Jakobselv i august 2005:

Hunnlaksen vraket flua!

- Hvordan ser hunnfisken ut? Undrer jeg. Derfor gjør jeg et nytt kast for kanskje å lure også den på den lille March Brown-flua. Men isteden får jeg den andre hannfisken, også den på rundt to kilo, med samme gytedrakten. Hunnfisken nekter å ta, men jeg kan skimte den, der den fremdeles står og venter på de to rivalene. Over den grunne, lyse elvesanden, kan jeg helt klart se at den ikke har noen pukkel, mens drakten ellers likner hannens. 

Fast gytefisk i Neidenelva, Karpeelva og Grense Jakobselv.

Pukkellaksen (Oncorhynchus gorbuscha),eller pink salmon eller humpback ble satt ut i store mengder på Kolahalvøya i 1950 og 1960-årene. Den spredte seg vestover og vandret i mange norske elver. Den har etablert seg som fast gytefisk i Neidenelva, Karpeelva og Grense Jakobselv, sa elvevakta i Neidenelva, Knut Skimlid til Fiskeguiden i 2005.  
knutskimlid
Russelaksen gyter i den nedre del av elvene. Hunnfisken dør straks etter gyting, mens hannlaksen blir stående igjen i elva for å forsvare rogna mot sjøørreten og andre rogntjuver, sa Skimlid. 

God matfisk!

Russerlaksen er en god matfisk og rød i kjøttet når den går på elva fra slutten av august til ut i midten av september, men taper seg fort. Kjøttet går i oppløsning og rødfargen forsvinner. Mens yngelen til den atlantiske laksen vokser opp i elvene og går først ut som smolt, vandrer yngelen til russelaksen til havs allerede fire-fem uker etter klekkingen. Der oppholder den seg så i to somre og en vinter, til den halvannet år gammel vandrer opp i elvene for selv å gyte. 

Hva vi vet i dag?

Her i Artsbanken finner du alt hva vi vet om pukkellaksen i Norge i dag:
www2.artsdatabanken.no/faktaark/Faktaark283.pdf Jeg var ikke den første som hadde fått pukkellaks på kroken. Kjetil Hansen fra Nordreisa tok en tilsvarende fisk på sluk i Nordreisa samme dag som jeg landet min i Grense Jakobselv. Dessuten tok Oddvar A. Larsen en pukkellaks på not innerst i Fiskefjorden i Vesterålen 17.augusti 2005. Det kunne tyde på at pukkellaksen på fremgang i flere norske elver. Eller hva mener våre lesere i dag, 11 år etter denne reportasjen i Fiskeguiden.no i 2005.

Kategori: