Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Viktig dagsseminar om sjøørreten og dens leveområder

NMBU arrangerer dagsseminar om sportsfiske og fiskeforvaltning arrangeres torsdag den 5. mars 2020. Årets tema er "Helhetlig forvaltning av sjøørreten og dens leveområder". Aktuelle foredragsholdere inkluderer blant annet NVE, NMBU, Statens vegvesen, NJFF og Miljødirektoratet. 

av Cathrine Glosli

En ny rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning viser at det står dårlig til med sjøørreten. Det skaper utfordringer og behov for tiltak ettersom god tetthet av sjøørret trengs for å oppfylle målene Norge har satt seg i vannforvaltningen.

På seminaret ønsker vi å få fram fakta om situasjonen for sjøørreten, ny forskning, og hva som gjøres og kan gjøres for å bedre situasjonen for sjøørreten i bekk/elv og fjord. Se fullt program lenger ned på siden.

Informasjon om foredragsholderne finner du her (pdf). 

Dato: 5. mars, 2020

Sted: Studentersamfunnet i Ås (kart i ekstern link)

Kl: 09.10-15.50

Påmelding

Student? Da er det gratis, men meld deg på her så du får lunsj og kaffe/te.

Ordinær påmelding (ikke-student) kr 250,- gjøres her. Lunsj og kaffe/te er inkludert.

Påmeldingsfrist: 1. mars

Strømming

Arrangementet strømmes via Facebookgruppa "Fiskeforvaltning & spotsfiske @NMBU, Ås - Forskning og utdanning" (ekstern link).

Du må være medlem av gruppa for å se strømminga. Videopresentasjonene blir også tilgjengelige på gruppa i ettertid.

Transport

Deltagerne oppfordres til å tenke miljø og reise kollektivt. Det er 10-15 minutter (1 km) å gå fra togstasjonen til Studentsamfunnet. Tog ankommer Ås stasjon 8.17 og 8.46 (fra Oslo) og 8.16 og 8.49 (fra Moss). Se www.ruter.no for mer informasjon.

For de som kjører selv: Parker ved GG-Hallen/Eika sportssenter. Les mer om NMBUs parkeringsregler her.

PROGRAM

08.30 Registrering og kaffe/te  
09.10 Velkommen og start på seminaret! Rektor Sjur Baardsen, NMBU
09.20 Status og utfordringer for våre sjøørretbestander Tor Atle Mo, Vitenskapelig råd for lakseforvaltning /NINA
09.50 Forvaltning av sjøørret og bedring av dens leveområder Atle Kambestad, Miljødirektoratet
10.10 Hvordan kan NVE bidra til et bedre vassdragsmiljø for sjøørreten? Morten Stickler, NVE
10.30 Vegvesenets arbeid og praksis med veikryssinger og bekker Ingrid Hjelle, Statens vegvesen
10.50 Spørsmål  
11.00 Beinstrekk og kaffepause  
11.10 Metode for kartlegging av sjøørretbekker Eir Hol, tidl. NMBU-student, nå: Kinn kommune
11.30 Suksessfaktorer for lokale bekkerestaureringsprosjekt Stian Stensland, NMBU
11.50 Spørsmål  
12.00 Lunsj  
12.50 Sjøørret i Danmark: Forvaltning, adfærd og fiskere Christian Skov, Danmarks Tekniske Universitet (DTU Aqua) (via Skype)
13.20 Sjøørreten og sjøørretfiskerne i Oslofjorden Thrond Haugen, NMBU
13.40 Sjøørretfiske i sjøen - fritt fram for alle og null oppsyn! Jonathan Colman, NMBU 
14.00 Spørsmål  
14.10 Beinstrekk og kaffepause  
14.20 Sjøørretforvaltning i en urban setting – pressområde Oslofjorden Terje Wivestad, Fylkesmannen i Oslo og Viken
14.40 Klekkeridriftas rolle for sjøørreten i Sandvikselva før, nå og i framtida Morten Merkesdal, Bærum kommune
15.00 NJFFs politiske arbeid med sjøørreten og dens leveområder, med spesiell vekt på 
Oslofjorden
Steinar Paulsen, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)
15.20 Et framtidig sjøørreteldorado på Hvaler - hva skal til og hvordan? Bjørn Tore Kjølholt, sjøørretblogger og MDG-lokalpolitiker på Hvaler/Fredrikstad 
15.40 Spørsmål, kommentarer og avslutning  
15.50 Slutt
Kategori: