Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Målselva - Fossekulpen

Laks: Sjøørret: Røye:

Fisketiden

Fra 2007 reduserer Bjørn Rune Gjelsten sitt uttak av storlaks med 30 prosent, og elveeierne kutter sin kvote med 25 prosent i fossekulpen.


Nå skal vi følge laksens bryllupsfeiring i Målselva!


Forvaltningen av Målselva legger opp til spennende overvåking og sporing av de 40 laksene som ble radiomerket under Målselvfossen sommeren 2006, og som vi kan lese mere om etter på hjemmesiden til Målselva etter hvert som forskerne får "tilbakemldinger" fra fisken.

Allerede 14.august 2006 var 11 av radio-laksene gått opp laksetrappa i fossen, forteller Fosshaug.

Det er Norsk institutt for naturforskning (NINA) som er faglig ansvarlig for prosjektet som skal kartlegge gyteforhold og vandringsmønster for å bedre forvaltningen av fisken i Målselva,sier lederen av samarbeidsutvalget for Målselv vassdraget (SUM), Odd Helge Utby.


Prosjektet er kostnadsberegnet til 600 000 kroner, og er en oppfølging av et prosjekt i 2005, da det ble merket 20 laks for å finne ut hvor de ble fanget. I 2005 gikk halvparten opp laksetrappa, mens resten ble igjen nedenfor.

Begge foto er tatt av Arne Vidar Olsen. I det øverste bildet blir en merket 14 kilos laks satt ut igjen. Det andre bildet viser hvordan radiosenderen er montert på fisken.

Heldig er den som er kompis eller i slekt med sjefen for Fossekulpen!


Per Molund fra Tromsø tok den største laksen i Målselva i 2006. Sammen med nevøen Nils Foshaug fisket de fra båt ute i Fossekulpen da ruggen slo på flua. Og laksen var seig. Først etter halvannen time lå den i håven. Og visst var gubben sliten. Bare seks minutter før storlaksen på 17,3 beit på, hadde han nettopp landet en på 10 kilo.

Det lønner seg å være i slekt eller kompis med Nils Foshaug. Foshaug er nemlig leder av Fossenes elveeierlag som administrerer utleien av fisket i kulpen, og kan som elveeier fiske her fra båt på spesielle dager i juni og august. I hele juli er det Bjørn Rune Gjeldsten som disponerer hele kulpen.

Ny finansfyrste i Fossehølen!


Etter at sveitseren Willy Schedegger sluttet å fiske i Målselvfossen i 2002, opprettet de 15 grunneierne en 5 års-kontrakt med Bjørn Rune Gjelsten. Gjelsten og hans gjester disponerer nå fosshølen i hele juli måned hver sommer frem til og med 2007, mens de 15 grunneiere selv skal fiske i perioden før og etter Gjelsten. Det er svært få av grunneierne som leier ut sine døgn i selve Fossehølen, men spsielt interesserte kan kontakte Nils Foshaug i Fossenes Elveeirlag, som vil formidle eventuelle ønsker videre til de aktuelle utleiere.

Bjørn Rune Gjelsten en god mann for elva.


Elveeierne er fornøyd med sin nye leietaker under Målselvfossen, finansmannen Bjørn Rune Gjelsten. Han leier fossehølen i hele juli og sammen med sine gjester tok han ialt 156 laks på til sammen 590 kilo i 2005. Elveeierne karakteriserer ham som en human og forståelsesfull sportsfisker som gjør sitt beste for å forvalte og bygge opp et fortsatt godt rennome for den berømte lakselva i Troms. Han har skutt inn 60 000 kroner i arbeidet med laksetrappa og til finansieringen av tiltaksplanen mot gyro. Med den smittefare som nabovassdrag representerer er det viktig å være streng når det gjelder desinfeksjon av fiskeredskap.


Lakserekorden.


Den største laksen som er tatt i Målselva,
veide 26,5 kilo og ble for flere tiår siden tatt av Arthur Stefanussen fra Målselv.Ingolf Nytrøen har rekorden i kulpen på 23,5 kilo. I 2006 har Per Molund rekorden. Ingen har klart å lure laks på over 20 kilo denne gangen. Per Molund som er daglig leder i firmaet Biltrend i Tromsø spøker med å ha skiftet tittel fra daglig leder til laksekonge, og det har han slett ikke noe i mot.Bjørn Rune Gjelsten kjøper ut kilenotfiskerne i Malangen!Bjørn Rune Gjelsten,som leier den berømte laksehølen under Målselvfossen, betaler nå hundretusener av av kroner til kilenotfiskere i Malangen mot at de lar nota henge i naustet. Det kan bety at det nå kommer opp nesten 2 tonn mer laks i Målselva enn før.

Ved siden av betale ut flere hundre tusen kroner for å stanse sjølaksefisket, reduserer han selv sitt fiske under fossen med 30 prosent.

Bjørn Rune Gjelsten har engasjert seg sterkt for å berge villaksen og sørge for en forsvarlig forvaltning av Målselvlaksen. Således deltar han ivrig i forsøk som pågår, der han de siste to sesongene har merket og sluppet ut igjen 60 av storlaksene han og selskapet hans har fått i fossehølen.

– Vi ser at det uttaket som vi sportsfiskere står for er betydelig. For to år siden registrerte telleapparatet i fossen 100 storlaks som passerte laksetrappa. Tallet er identisk med antallet storlaks som ble fanget og drept på strekningen ovenfor fossen. Avhengig av noen feilkilder kan man konkludere med at svært lite laks ble stående igjen på gyteplassene om høsten. Dette ble en alvorlig vekker for meg. Jeg håper at det initiativet jeg nå tar kan inspirere til en dugnad for å ta vare på laksestammen, sier Gjelsten til avisen Nordlys.

70 kroner kiloenLaksefisker Olav Fredrik Larsen er en av flere fiskere i indre Malangen som har sagt seg villig til å legge vekk laksenota i tre sommersesonger. Han vil støtte milliardærens forsøk på å få opp laksestammen i Målselva. Målet er ikke å tjene penger. – Overhodet ikke. Det å drive med eget laksesett har aldri vært noen stor forretning. Det dreier seg om at dette er en kystkultur som har vært holdt i hevd, og mest av alt en hobby for dem som driver med dette, sier han. – Vi får betalt 70 kroner kiloet for laksen, basert på tidligere fangsrapporter innlevert til fylkesmannen, sier forteller Larsen til avisen.


Kart over den lakseførende strekningen av Målselva med sideelver.


2954 laks gikk opp trappa i Målselfossen i fisketiden 2006.

Fisketeller, vannføring og vanntemperatur i Målselvfossen.

Informasjon og adminstrasjon av Fossekulpen:


Nils-Ole Foshaug


Tel: + 47 77 83 68 37 / + 47 991 63 880


www.maalselva.no

Bilde nr. 3 fra fiske i Fossekulpen, på bilde nr. 4 har vi fossen med fossekulpen nedenfor. Begge foto: Harald Larsen.

Informasjon

Samarbeidsutvalget for Målselv-vassdraget (SUM):Odd-Helge Utby, tel + 47 77 83 52 69 / + 47 915 35 921 / + 47 902 26 365.

Fiskekort