Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Ørstaelva: 2,7 tonn laks og sjøørret!

Publisert: 06.11.00

I fjor var elva stengt for laksefiske. I år ble det tatt 2,7 tonn laks og sjøørret i løpet av vel en måned! Lederen av Ørstavassdragets Elveeigarlag, Sigmund Vatne, er kjempefornøyd. Det er atter liv i elva. Klekkeriet er i gang.

Fisketiden 2001 blir den samme - fra 15.juni til 15.juli for laks, til 15.august for fiske etter sjøørret i den nedre del av elva. Kvoten blir en laks og tre sjøørret pr. kort. Og neppe finner vi rimelige laksefiske noe annet sted i landet: Minsteprisen er 40 kroner for et 6-timers kort nede i elva, 30 kroner lenger oppe! Dessuten det er lov å fiske både med flue, sluk og mark

Det beste fisket nederst i elvaLaks og sjøørret går opp i Ørstaelva til samløpet mellom Åmdalselva og Follestaddalselva i Åmot, og videre oppover i begge disse løpene. Det beste fisket i sommer foregikk i den nedre del av Ørstaelva og oppover i den nedre del av Åmdalselva, som har en litt mer stabil vannføring enn Follestaddalselva. Mesteparten av laksen, eller pjakken som møringen kaller den, lå på 1 til 2,5 kilo.
Fisketiden i 2001 blir som i år fra 15.juni til 15.juli for laks, og nattestengt mellom kl.2400 og 0600. Av hensyn til de spesielle forhold i den nederste sonen (Ose), der fisket er best på fjære sjø, er fisketidene mer i pakt med tidevannet. Kvoten blir fortsatt 1 laks og 3 sjøørret, forteller Vatne til Fiskeguiden.
Slipper laksen ut igjen for å ta en ny!


Når laksen biter som best, er det bittert å stanse fisket etter å ha landet den første laksen, som er kvoten pr. kort. Men noen ordner seg som best de kan, og slipper ut igjen sin første laks for å kunne fortsette å fiske på kortet sitt, sier Arne Gunnar Melle. En annen løsning er å kjøpe seg et nytt kort og dermed retten til en ny laks, dersom kortene ikke da er utsolgt.


I 1999 var elva stengt for alt fiske. I år var det kvotefiske og de aller fleste fikk sin laks og var strålende fornøyd.
Klekkeriet atter i drift!Endelig er også klekkeriet kommet i gang igjen. Det er i høst tillatt fanget 80 stamlaks og 40 stamsjøørret, og til våren vil yngelen bli satt ut på sine oppvekstplasser i de ulike deler av elva. Ingen kan forvalte en lakselv bedre enn elveeierne og fiskerne selv, og samarbeidet mellom Ørsta Jeger- og Fiskerforening og Ørstavassdragets Elveeigarlag om driften av klekkeriet er kommet i god gjenge. Kultiveringsarbeidet er en svært viktig for å holde interessen for lakselva oppe og gjenopprette det tidligere så gode sportsfiskermiljøet omkring det vakre vassdraget. Ellers ville også denne lakselva dø. 

Kategori: