Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Nye tusener av regnbueørret på rømmen!

Publisert: 06.08.03

2400 regnbueørret med en snittvekt på 4,4 kilo rømte i går fra Fjord Seafood i Florø.

Det er åpnet for fiske med settegarn og drivgarn i området rundt Flora havn, men fiskerne må registrere seg og levere fangstrapport etterpå.

Fisken var slakteklar da den rømte gjennom et hull i nota.

Oppdrettsnæringen har i de siste årene preika voldsomt om hvor mye de har satset i sine rømningssikre anlegg. Mye er gjort, men fortsatt svikter rutinene.Fiskeguiden forstår at man i storm og uvær kan få ødelagt sine anlegg og mistet fisk, men når det gang på gang rømmer tusenvis av tonn oppdrettsfisk fra anlegg i rolig sommervær, ser det ut som om vi må leve med slike uhell uansett hvor flinke oppdretterne og kontrollørene er.

Rett ut sagt: Næringen har mistet kontrollen!
Det blir spennende å se hvro mye av denne fisken som havner inne i fjordene våre og blander seg med laks og sjøørret som går opp i elvene fofr å gyte.
 

Kategori: