Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

75 laks pr. fiskedag i Bondalselva!

Publisert: 03.01.01

Stol ikke på laksefangstene fra Statistisk Sentralbyrå! I følge de offisielle tallene, skulle det i Bondalselva være tatt bare 110 laks og 4 kilo sjøørret i år, men i virkeligheten ble det tatt mer enn 2,3 tonn laks og et halvt tonn sjøørret! Med en snittvekt på rundt kiloen, blir dette 75 laks pr. fiskedag i de 30 dagene det var lov å fiske etter laksen i elva!

KennethFollestad

Bondalselva på Sunnmøre er et godt ekempel på hvilke enorme laksemengder som går opp i de små elvene våre. Ørstaelva er en annen kjempeflott vestnorsk smålakselv. Til tross for at det også her var bare en måneds laksefiske, ble det tatt 1165 laks - eller 36 laks pr. fiskedag!


Kjempeflott fiskepleie

Hva skyldes det så at nettopp elver som dette ligger i toppskiktet? Noe av forklaringen kan være et forbedret miljø ute på beiteplassene i havet og en sikring av vandreruten ut fra elvene.
Men mest av alt er det nok den fremragende forvaltningen av elvene som må ta æren for at disse elvene nå er proppfulle av laks og sjøørret igjen!

Her er faglige dyktige elvEeiere som har oppdaget betydningen av å drive et langsiktig kultiveringsarbeid uten at det behøver å gå ut over den årlige fortjenesten. Her er det sportsfiskere som ofrer all sin fritid i driften klekkeri og annet kultiveringsarbeid og som driver et effektivt oppsyn.Laksefiske for en 50-lapp


Og innsatsen belønnes: I en elv der eierne kunne ha oppnådd en langt høyere kortsiktig profitt, får vi alle sammen fiske laks for en 50-lapp!

Elveierlagene rundt omkring i det ganske land bør studere nærmere forvaltningsordningen i
Bondalselva og Ørstaelva.Her er mye å lære!Bildet øverst:

Kenneth Follestad, fra Ørsta, jobber i Trondheim, fisket full kvote hver bidige kveld han var i Ørstaelva i sommer. Her er han i Kilselva, også en liten perle blant elveneOerstaelva


Elvene proppfulle av gytelaks!Men er det gytelaks tilbake etter kjempefisket i de to smålakselvene i sommer? spør vi.
Jo, selv om det i Åmdalselva, en sideelv til Ørstaelva, ble funnet en god del død laks i høst, forteller Sigmund Vatne i Ørstavassdragets Elveigarlag at det har vært bra med gytelaks i hovedvassdraget. Også i Åmdalselva, er det registrert flere gytegroper.
Dessuten ligger det 17 liter lakserogn og 4 liter sjøørretrogn i klekkeriet til Ørsta Jeger- og Fiskerforening, om noe skulle svikte underveis.

-Jeg telte 3200 gytelaks i Bondalselva etter at fisket ble stoppet 16.juli, derav 1050 gytepar,forteller Bjørn Urkegjerde. Fantastisk! sier vi.Vi kommer tilbake med nytt fra fiskeplassene og gode tips om hvor fiskeferien bør legges til sommeren.
Heng på!Godt nytt år!

Med denne gladmeldingen, ønsker Fiskeguiden alle sine lesere et riktig godt nytt år!  

Kategori: