Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kan vi ikke stole på genbankene?

Publisert: 13.02.01

Genbanken som drives av Statkraft, har settefisk og genmateriale fra laksestammene i Vefsna, Røssåga, Ranaelva og Beiraelva.
Det var den langvarige kulden med lite nedbør som førte til svikten i vanntilførselen.
Informasjonssjef Bjørnar Olsen i Statkraft sier at man ennå ikke har den fulle oversikt over skaden. Han understreker at elvenes genmateriale ikke er truet, men vedgår at settefiskeproduksjonen er satt år tilbake.

Lakselvene bør bygge sine egne smoltanleggFiskeguiden mener at flere elveeierlag ved våre større laksevassdrag bør vurdere å bygge og drive sine egne klekkerier og smoltanlegg som en ekstra sikkerhet mot uhell i de sentrale genbankene.
Rauma er blant elvene som har sitt eget anlegg. Nå krever også Lærdal å få sitt eget klekkeri og smoltanlegg.

Når myndighetene er så opptatt av at man skal bruke stedegen stamme, skjønner Fiskeguiden ikke logikken i å plassere genmateriale, og spesielt produksjonen av settefisk og smolt ved helt andre vassdrag.

Fiskeguiden vil hevde at elvevannet er et viktig moment i rendyrkingen av laksestammene, og at rogn fra f.eks. Lærdalselva, Beiarelva og Vefsna bør klekkes, og yngelen og smolten vokse opp i laksestammens eget elvevann.

Vi tar gjerne en debatt om dette emnet på spørsmålsiden vår.
Uansett er det en dobbel sikkerhet at genmateriale fra laksestammene finnes på minst to plasser i tilfelle det skulle skje uhell som nå i Nordland. 

Kategori: