Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Laksestreik i Kongsfjordelva i dag!

Publisert: 10.07.03

I dag er har Berlevåg Jeger- og Fiskerforening stengt Kongsfjordelva for alt fiske i ett døgn. Laksefiskerne legger bort fiskestanga i beste fiskesesong som en protest mot at Kongsfjorden ikke ble en nasjonal laksefjord. På denne måten vil de vise myndighetene sin mening med tanke på neste vurderingsrunde for opprettelse av flere nasjonale laksefjorder.Kongfjordselva er den 6. beste lakseelva i Finnmark. I tillegg er det en svært god sjørøyeelv. Berlevåg Jeger- og Fiskerforening frykter at en eventuell etablering av oppdrettsvirksomhet i Kongsfjorden kan skade de sårbare bestandene av laks og sjørøye.
Erfaringer fra andre deler av landet gir grunn til bekymring. Oppdrett av laksefisk fører ofte med seg problemer for villfisken på grunn av konsentrasjoner av lakselus, smitte fra oppdrettsanleggene og problemer med rømt oppdrettsfisk.Nei til lakseoppdrett i Kongsfjorden!Bakgrunnen for den drastiske stenginga av fisket i beste fiskesesong er at jeger- og fiskerforeninga er redd for at det vil åpnes for lakseoppdrett i Kongsfjorden. Dette har foreninga lenge har arbeidet i mot, og også fått lokalpolitikerne med seg på. Kommunestyret i Berlevåg gikk inn for at Kongsfjorden burde bli nasjonal laksefjord i sin høringsuttalelse om opprettelsen av nasjonale laksefjorder. Dette gikk imidlertid Regjeringen og Stortinget i mot. Kongsfjorden har hatt en såkalt midlertidig sikringssone som ble fjernet da Stortinget opprettet nasjonale laksefjorder, og forbud mot lakseoppdrett i fjorden gjelder bare fram til 2004. Da kan det startes oppdrett i Kongsfjorden.
Nærheten til verdens viktigste lakseelv.


En svekket Kongsfjordlaks vil forringe kvaliteten av naturopplevelser både for lokalbefolkning, sportsfiskere og andre naturinteresserte. Nærheten til verdens viktigste lakseelv, Tanaelva, tilsier også at man bør fare ekstra varsomt fram i dette området. Norges Jeger- og Fiskerforbund har krevd at hele området øst for Kinnarodden bør vernes mot lakseoppdrett gjennom å gis status som nasjonal laksefjord.
Nye nasjonale laksefjorder vurderes.


Imidlertid kommer det en ny runde med opprettelse av nasjonale laksefjorder neste år, og Berlevåg JFF håper de gjennom sin protestmarkering vil vekke oppmerksomhet, - og derigjennom påvirke politikere slik at Kongsfjord blir tatt med som nasjonal laksefjord. NJFF støtter opp om dette synet, og mener det er riktig å sette fokus på det videre vernearbeidet slik Berlevåg JFF gjør med sin protestmarkering, heter det i en pressemelding fra Espen Farstad i NJFF. 

Kategori: