Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Nesten en million i bot for forurensning av Håelva

Publisert: 04.09.03

Jæren-bedriften Reime Prosess ble idømt en bot på 900 000 kroner for å ha forurenset Håelva, slik at mye av fisken her døde sommeren 2000. Bedriften anket dommen, men har nå trukket anken. Avgjørelsen er dermed rettskraftig.

 

Kategori: