Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Laks med radiosender innsydd i buken!

Dette var rått! En utrolig opplevelse, sa Marianne Slettetveit fra Skien, med storlaksen sin på 13,6 kilo som hun under Holmsfoss 16.mai 2002.

Vandringsmønsteret til 20 radiomerket laks vil kunne fortelle om Numedals-Laugens Brugseierforening må endre på sitt reguleringsreglement i Numedalslågen til fordel for laksen i vassdraget.

Av de 20 laksene som er radiomerket i Numedalslågen hittil i sommer 2003, er to allerede plukket opp av sportsfiskere, mens de 18 gjenværende laksene fortsetter sin ferd oppover vassdraget, forteller Ingar Aasestad i Numedalslågens Elvelag til Fiskeguiden i kveld.

Krav fra Olje- og energidepartementet
Radiomerkingen som har til hensikt å få mer kunnskap om laksens oppgang og hva som hindrer den på sin vandring opp til sine gyteplasser, er en del av et prosjekt som Olje- og energidepartementet har pålagt regulanten til å gjennomføre som en forutsetning for den nye konsesjonen de har fått.
Måling av vanntemperatur og vannføring
- Kartleggingen av vandringsmønsteret for oppgangslaksen vil bli samkjørt med vannførings- og temperaturdata, som vil kunne gi oss nyttig informasjon om hvordan vi bør forvalte Numedalslaksen, sier Aasestad.


Overfor Fiskeguiden bekrefter han at det er mange individualister blant laksen som går på elva. Ikke minst er det store forskjeller vandringshastigheten. Noen går veldig fort. Andre tar det med ro.

Holmfoss et klart vandringshinder!
Ingen av den radiomerkede laksen har til nå gått forbi Holmfoss, noe som kan tyde på at dette er et klart hinder for oppgangen, antyder Aasestad.

På spørsmål fra Fiskeguiden om dette kan bety at regulanten må endre vannføringen eller bekoste tiltak for å lette passeringen for laksen her, vil han foreløpig ikke si noe om.
Misnøye med reguleringsreglementet


Imidlertid har Fiskeguiden tidligere vært påpekt at reguleringsreglementet må endres til fordel for oppgangslaksen og for den naturlige smoltproduksjonen i vassdraget.
Fra lakseslaget i Numedalslågen 24.juni 2003.
-Det var liten flom så det ble fisket med mark. Det var en stor opplevelse ja! All fisken dro ut ett 200 meters stryk, så det ble mye løping! Vi var tre mann og det hendte vi kjørte 3 laks samtidig, men mye fisk ble mistet.

Selv var jeg så heldig å få 7 stk, den minste på 5 og de største på 11 og 14,5. Stig Børre Elvegård fra Ski fikk 2 stk på 5,5 og 10 kg. Tredjemann ( som vi gjerne vil ha navnet på) fikk 2 stk en på ca 3 og en ca 5 kg, forteller Jostein Kristiansen til Fiskeguiden.

Les mer om det fantstiske laksefisket i Numedalslågen i den andre reportasjesaken vår.

Radiosender innsydd i buken!
Noe av laksen har radiosenderen plassert under ryggfinnen, mens andre har fått den innsydd i buken.
Dersom fiskere får slik merket laks, er Aasestad interessert i år få radiosenderen tilbake, og om laksen er i god form og ikke skadet, kan den settes ut igjen , men Aasestad er da interessert i fangstdato og klokkeslett. Han telefonnummer og adresse finnes på Fiskeguidens side om Numedalslågen.

Fiskeguidens kommentar:

Mange elver har reguleringsreglement som er gått ut på dato!


Det er på høy tid at Direktoratet for naturforvaltning og Olje- og energidepartementet krever revurdert reglementene for mange flere vassdrag. Fiskeguiden mener mange av reglementene er gammeldagse og laget i en tid da man visste mye mindre om laksens krav til miljø. I dag vet forskerne langt mer, og spesielt er laksens krav til vannføring og vanntemperatur i de ulike årstider, helt avgjørende for de lokale villaksstammenes produksjon overlevelse. Fiskeguiden har tidligere hevdet at tappingen av bunnvann fra høyfjellsmagasinene vinterstid -

istedenfor å bruke overflatevannet, har endret miljøet negativt for laksestammene båd i Lærdalselva og Aurlandselva.

De tiltak som er utført i Altaelva og suksessen for villaksstammen der, gir grunn til å revurdere mange av regulantenes reglement.

Regulantene kvier seg. Slike tiltak vil koste for mye. Men uansett pris, vil de før eller senere måtte rette på de ingrep som kan være en av grunnene til at enkelte villaksstammer går dukken.

(Foto: Terje Svendsen)

Kategori: