Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Nytt kjemisk våpen mot gyroen ikke klart!

Ved å tilsette elvevann små doser metaller, har det ved laboratorieforsøk vist seg at lakseparasitten dør mens lakseyngelen overlever. Forsøkene i strandkanten i Lærdalselva har vist den samme tendens, og selv om resultatene av prosjektet i Batnfjordselva også er lovende, bekrefter prosjektleder Espen Lydersen overfor Fiskeguiden at man fremdeles er usikker om stoffet kan brukes i kampen mot lakseparasitten.

De første laboratorieforsøk kunne tyde på at man ved å metallbehandle gyroinfiserte elver hadde her en mulighet til å ramme kun lakseparasitten, mens man samtidig beholdt resten av det opprinnelige biologiske foldet og samtidig kunne drive et normalt fiske i vassdraget.

På Zoologisk Museum ved Universitetet i Oslo ble det utført forsøk som viste at man med aluminiumstilsetning til vann fikk gyroinfiserte laksunger infeksjonsfrie i løpet av 4-9 dager uten at laksen døde.

Et gjennombrudd!


Det ble betegnet som et gjennombrudd i kampen mot lakseparasitten at spisskompetansen på vannmiljø, vannkjemi og fiskeparasitter i Norsk Institutt for Vannforskning, Universitetet i Oslo og Veterinærinstituttet satte seg sammen for i fellesskap å finne ut om dette kunne bli et alternativ til rotenonbehandling, eller om det eventuelt finnes andre nye og bedre kjemiske løsninger for å bli kvitt gyrodactylus salaris i norske lakselver en den kontroversielle plantegiften.Ønsket å komme nye rotenonbehandlinger i forkjøpetProfessor Bjørn Olav Rosseland innrømmet overfor Fiskeguiden i august 2000 at forskerne med sitt nye prosjekt ønsket å komme planene om nye rotenonbehandlinger i forkjøpet , og han mente det var godt anvendte penger å satse 7,2 millioner over 3 ½ år på å utvikle en mer miljøvennlig krigføring mot lakseparasitten.

Dersom alt gikk etter oppskriften så Rosseland ikke bort fra at man om fire år kunne behandle Lærdalselva på denne måten.

Kan ikke metoden benyttes likevel?Det er med stor spenning man ser frem til resultatene av det pågående metall-prosjektet i Batnfjordselva. Prosjektleder Espen Lydersen har informert grunneierne om forsøket og i dag orienterte han oppdragsgiveren Direktoratet for naturforvaltning om de foreløpige resultatene.
Sluttrapporten er trolig klar 1.febuar 2004.

-Selv om resultatene av metall-forsøkene hittil har vært lovende, mener sier Espen Lydersen til Fiskeguiden at han fortsatt er usikker på om stoffet kan benyttes i større skala i kampen mot lakseparasitten.

Mens den tverrfaglige gruppen fortsetter sin jakt på å utvikle et kampmiddel som er bedre egnet enn rotenon, anser Lydersen det som naturlig at man i mellomtiden bruker rotenon for å hindre nye alvorlige smittespredninger.

Kategori: