Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Tøvete forslag om forbud mot fang og slipp!

Det kan ikke være annet enn et markeringsbehov hos våre politiske myndigheter når de seriøst arbeider med et forslag om å forby sportsfiskere å sette ut igjen fisk de har fanget. Det er et direkte tøvete utspill som tyder på elendige rådgivere og fullstendig manglende kunnskaper om moderne fiskeforvaltning.Spørsmålet om etikk er snudd fullstendig på hodet. Når sportsfiskere slipper ut igjen fisk, er det nettopp av etiske grunner og av respekt for naturen og livet, og fordi vi mener dette er den beste måten å forvalter våre naturressurser på!Landbruksdepartementet bør heller se mer alvorlig på livet til burhøns og hvordan man her aksepterer en uforsvarlg lav etisk standard bare fordi man skal tjene noen kroner ekstra.

1. Utspillet bryter mot mange viktige forvaltningsprinsipper:2. I vassdrag med sårbare fiskebestander er det viktig å sette ut igjen fisk under et minstemål.3. For å bevare og bygge opp stammen av storørret og storlaks ( som begge er genetisk betinget), er det viktig å sette ut igjen de største eksemplarene som stamfisk i elvene.4. I ørretvann med mye røye, kan det være viktig å fiske opp mest mulig av røya mens mest mulig av ørreten settes ut igjen.5. Støinger av laks og sjøørret og storørret, som er ferdig med gytingen og er på vandring tilbake til beiteplassene i sjøen og innsjøene, må settes ut igjen. De har ingen matverdi og overlever i stor grad.Konklusjon:

Det er nettopp etikk, fagkunnskaper og et fornuftig forvaltningssyn som ligger til grunn for å sette ut igjen fisk.

Udugelige politikere!
Mange sportsfiskere er mer opptatt av fiskeopplevelsene enn matauk. Få kjenner naturen bedre på pulsen enn oss. Vi styres av vår samvittighet. Vi gleder oss over å lure storfisken på kroken og mestre duellen. Og vi må ikke nødvendigvis ta livet av den. Med følsomme hender løsner vi kroken og lar den gli tilbake i elva, med god samvittighet og glede over livet i naturen som vi alle er så begeistret over og en viktig del av. Sportsfiske er vår medisin for kropp og sjel som vi ikke ønsker at udugelige politikere og byråkrater skal blande seg opp i. De bør konsentrere seg om andre og mer viktigere oppgaver. Skulle tro de var misunnelige over vårt glade sportsfiskerliv!
All storlaks overlever etter å ha blitt satt ut igjen!
Forskeren Eva B. Thorstad (bildet) i Norsk institutt for naturforskning (NINA) la på konferansen i Trondheim fram oppsiktsvekkende resultater av overlevelsesevnen til laks som er sluppet ut igjen av sportsfiskere i Altaelva. Av 44 laks som i 1999 og 2000 var fanget på stang, radiomerket og satt ut igjen , ble 43 observert i gytegropene senere samme høsten! Den siste laksen kan ha strøket med eller har mistet radiosenderen.


Fra 1998 til 2003 er det dessuten plastmerket 350 laks, og av dem er bare 4 prosent er fanget to ganger den samme sesongen. Ingen av laksene er tatt tre ganger.

Og hva er resultatet av at man har drevet sitt laksefiske etter fang og slipp-prinsippet i Alta siden 1998? Jo, gytebestanden er fordoblet og den berømte kjempelaksen er tilbake på fiskeplassene!
Dødeligheten øker i vann på over 17 grader!Eva B. Thorstad sier til Fiskeguiden at det bør være interessant å undersøke dødeligheten for laks som slippes også i andre norske vassdrag. Hun har for øvrig andre viktige tall å legge fram. I Altaelva har man ikke funnet noen dødelighet hos laks som settes ut igjen i vanntemparetaurer på under 17 grader, mens dødeligheten øker med opp til 30 prosent når vanntemperaturen øker til 19 grader.

Dersom dette kan overføres til andre områder i landet, kan det være bortkastet å sette ut igjen fisken levende i vann med sommertemperaturer på bortimot 20 grader og mer, men dette bør unge, våkne forskere som Eva B. Thorstad og hennes kolleger i NINA studere nærmere.

Sterk faglig tvil om laksen føler smerte eller ei
Det er mulig de har rett, de som hevder at kroking, kjøring og landing av fisk ikke gjør noe særlig inntrykk på fisken, sa veterinær og spesialist på fisk, professor Trygve T. Poppe under konferansen om fisketurisme i Trondheim. Han er selv sportsfisker og kan vise til flere tilfeller som underbygger dette inntrykket. Fisk han har mistet, som har slitt seg og blitt gående med flua i hjellene, har til tross for sine tilsynelatende skader og lidelser, like etterpå kastet seg over en spinneren til sønnen.


Han viste til at det er en sterk faglig uenighet i det akademiske miljøet om fisken føler smerte eller ei. Han mente det var et tankekors at debatten er rettet mot laksen, den gjeveste, men den enkleste av fiskeartene. Gjedde, abbor og annen karpefisk er langt mer avanserte og har et betydelig bedre nervesystem enn laksen, sa han.

Opprop fra The Norwegian Salmon Association!
Det jobbes nå med et lov-forslag mot frivillig fang og slipp i Norge. Det er flere meninger om dette, men det er
bevist at catch&release har reddet mange villfisk-stammer rundt om i verden. Eksempler på land der denne
filosofien råder ved sportsfiske er for mange til å nevnes....Vi mener det må være opp til den enkelte om fisken skal slippes ut igjen eller ikke. Det er ikke et spørsmål
om fangstbegrensninger (bag-limit) eller fang og slipp (catch&release), men begge deler.

Det understrekes
at fang og slipp er opp til den enkelte, mens fangstbegrensningen ikke er det! Dette er nødvendige tiltak for å
redde unike villaks-stammer. Vi må da kunne lære noe av beviser i resten av verden!Besøk www.norwegian-salmon.com og stadfest din mening om lovforslaget!
The government is working to ban catch&release in Norway! We think this is pure stupidity, while the philosophy
of catch&release is governing the sportfishing of most countries, Norway is going the opposite way!
Catch&release and strict bag-limits are means of saving stocks of wild salmon!

Geir Kjensmo
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


www.norwegian-salmon.com

Kategori: