Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

God erfaring med oppkjøp av sjølaksfiske!

Å kjøpe ut sjølaksefiskerne i norske fjorder for å øke innsiget av laks i elvene, ble gjort utenfor elvene i Nordfjord i slutten av 1990-årene med godt resultat, forteller Pål Klouman i Norsk Villaksbevaring til Fiskeguiden.

Den gang tok sjølaksefiskerne over 80 prosent av laksen som kom inn fra beiteplassene i havet, og Klouman mener at anslaget på 55 prosent som det blir oppgitt at sjølaksefiskerne tar langs Norskekysten i dag, er atskillig høyere. I Nordfjord opplevde man en underrapportering på 30 prosent.Oppkjøpet av sjølaksefisket i Nordfjord ble foretatt etter initiativ av Pål Klouman og Ole Johan Myhre, og ble finansiert av Norsk Villaksbevaring og elveeierne i Nordfjord. Sjølaksfiskerne fikk den gang 60 kroner kiloen for laksen basert på fangstdagbøkene.
Når prosjektet ble avsluttet allerede etter en treårsperiode, var det som følge av de strengere regler som kom for sjølaksefisket, sier Klouman.

Verdifull sportsfisk!Denne 20,1 kilos laksen som
Jan Håkon Lilleng fra Askim tok i Pollhølen i Orkla i sommer( øverste bildet)hadde bare hatt en kjøttverdi på 60 kroner kiloen hvis den var tatt i kilenot ute i sjøen. Ved et fremtidig eksklusivt fiske i Orkla kan den reelle sportsfiskeverdien komme til å bli 3000 kroner kiloen!
Laksen i elva minst 50 ganger mer verdt enn i kilenota i sjøen!
Lakseverdien i elva Det er for lengst dokumentert at kjøttverdien av laksen som blir tatt av sjølaksfiskerne, er bare brøkdel av den verdien som laksen representerer oppe i elvene. På flere av de mest eksklusive laksestrekningene betales det opptil 50 000 kroner for en ukes laksefiske med guide, båt, mat og innkvartering, og i tillegg kommer det gjesten legger igjen i form av innkjøp av utstyr og andre goder i lokalmiljøet. Med alle inntektene som en laksefisker legger igjen etter seg, kan en stangfisket laks i elva ha en reell kjøttverdi på mellom 3 000 og 10 000 kroner kiloen.

Gaula tar initiativet


Det blir nå tatt initiativ fra elveeierne i Gaula, av Manfred Raguse på Støren Hotell ( til venstre på bildet sammen med Orri Vigfusson, styreleder i Noth Atlantic Salom Fund ) til at man sammen med eierne i Orkla og andre elver i området kjøper ut sjølaksefisket i Trondheimsfjorden, og den daglige leder Finn Erlend Ødegård i Norske Lakselver vil ta saken opp med sjølaksefiskere langs hele Norskekysten om en frivillig handel.
Norske sportsfiskere må fortsatt få fiske til en fornuftig pris!
Fiskeguiden mener det er et positivt utspill for å øke fangstmulighetene og inntektene i mange elver, og håper man de mange ulike grunneier- og brukerinteressene kan bli enige om et fornuftig opplegg som også kommer de lokale sportsfiskere og de tilreisende norske gjestene til gode. En ting er å bli enige grunneierne seg i mellom. I Gaula er det 600 forskjellige eiere som må enes opp opplegget. Men myndighetene bør også spytte i kassa for å sikre nødvendig adgang for norske sportsfiskere til en fornuftig pris. Staten har også en god del å si i mange elver og må sikre at allmennhetene fortsatt har tilgang til herlighetene.Det er norske sportsfiskere – og spesielt lokale jeger- og fiskerforeninger – som til nå har holdt liv i mange av vassdragene med sitt mangfoldige frivillige kultiveringsarbeid og krevende oppsyn, og det skulle bare mangle om ikke de fortsatt får det nødvendige fotfeste i den fremtidige fiskeforvaltning og mulighetene til å fiske her selv. Det er Direktoratet for naturforvaltnings soleklare plikt å sørge for i henhold til loven om laks- og innlandsfiske og allemannsretten.
Motfiske må først fjernes!
En sak er å kjøpe ut sjølaksefiskerne, men i mange elver kreves det også et langt bedre samarbeid blant elveeierne for å samle de mange rettigheter til flere større, sammenhengende vald, bl.a. for å få fjernet irriterende motfiske. Bare det å bli kvitt motfiske, vil man kunne oppnå en høyere stangpris.

Kategori: