Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Laks og sjøørret i Sogn og Fjordane i 2003

Her har du laks- og sjøørretfangstene i elvene i Sogn og Fjordane for 2003. Det første tallet er antall fisk, det andre tallet er antall kilo fisk:

Lakselvene i Sogn og Fjordane 2003:

1 Nausta……………….. 1175 – 3120

2 Gaula ………… ……. 942 – 2441

3 Eidselva ……………… 496 – 1596

4 Flekkeelva…………… 268 – 1101

5 Lærdalselva …… 344 – 1052

6 Åelva/Ommedalse.191 – 929

7 Vikja………………… 302 – 902

8 Strynselva…………….173 – 871

9 Gloppenelva………… 177 – 689

10 Daleelva……………. 250 – 580

11 Årøyelva…………… .116 - 547

12 Osenelva…………… 83 - 401

13 Sogndalselva…. 106 – 369

14 Jølstra………………… 60 - 247

15 Ervikelva…………… 136 – 295

16 Nærøydalselva… 97 – 280

17 Hopselva…………… 75 – 248

18 Dalselva…………… 129 - 214

19 Oldenelva………… 37 – 184

20 Solheimsvass 42 - 151

21 Norddalselva……… 45 - 119

22 Loenelva…………… 19 - 100

23 Fjærlandselva…. 21 - 49

24 Bøelva……………… 24 – 48

25 Ryggelva…………… 17 - 47

26 Indrehusvassdr. 17 - 45

27 Flåmselva………… 11 - 43

28 Årdalselva……… 8 – 37

29 Hjalma… ………… 18 - 31

30 Vetlefjordelva… 9 – 21

31 Rivedalselva……… 3 - 8

Sjøørret-fangstene i Sogn og Fjordane 2003:


1 Aurlandselva 790-1330

2 Strynselva 823-1097

3 Lærdalselva 556-1090

4 Årdalselva 568 –977

5 Eidselva 635 -807

6 Loenelva 342 –534

7 Nausta 508 –526

8 Jølstra 344 –496

9 Nærøydalselva 271 -458

10 Fortunselva 283 –437

11 Jostedøla 265 –400

12 Ommedalsleva 238 -380

13 Fjærlandselva 176 –182

14 Gloppenelva 184 -344

15 Mørkridselva 144 –342

16 Hopselva 297 -309

17 Oldenelva 95 -174

18 Årøyelva 91 –134

19 Vetlefjordelva 90- 126

20 Sogndalselva 44 - 97

21 Flåmselva 46 – 96

22 Indrehusvassdr. 105 - 90

23 Gaula 76 – 88

24 Osenelva 72 – 85

25 Flekkeelva 68 - 68

26 Vikja 28 – 64

27 Norddalselva 66 - 52

28 Dalselva 80- 48

29 Ryggelva 51- 42

30 Daleelva 34 - 37

31 Rivedalselva 76 - 36

32 Ervikelva 60 - 35

33 Hjalma 18 - 31

34 Solheimsvassdr. 32 – 26

35 Bøelva 2 - 2

Kategori: