Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Laksetips for 2004!

Av elvene Fiskeguiden anbefaler, er Flekkeelva i Sunnfjord

Ikke i noen annen elv i verden er sjansene til fangst av atlanterhavslaks større enn i Tana. Mer enn 50 000 laks går opp i elva hver bidige sommer. Er du plass når de store flakene kommer, skal det mye til for å unngå kjeften på en av dem! Riktignok blir en god del av de 81,4 tonn tatt på garn, men husk at den oppgitte norske fangsten gjelder bare fiske fra norsk side. Det er ingen grunn til å tro at det blir tatt mindre på finskesiden.

Gaula har gjenerobret dronningtittelen!Gaula gjenerobret 2.plassen på fjorårets fangststatistikk, men Orkla ligger like bak. Hvilken av de to elvene man skal satse på i 2004, kan det være delte meninger om.

Det avgjørende er blir vannføringen.

Det blir også spennende å se om vi får en økning i antall storlaks. Den største i Gaula i fjor, var det John Svendsrud (bildet) som var mann for. Laksen veide 20,6 kilo og ble tatt på sluk på Krokstad 16.juni 2003.
Båtfiske
Namsen er en suveren fiskeplass for den som liker å fiske fra båt og i mer stillee elvestryk. Det samme gjelder Drammenselva og Numedalslågen, bortsett fra de mest attraktive hølene som kan fiskes fra land. Det er ikke mange av dem, men du verden hvor store sjansene det er til fangst der dersom man lærer seg fiskemåten. Kast ikke bort tid med å finne frem til de gode plassene selv. Få tak i en guide. Det beste er å delta i et kastekurs ( Waterproof) der du både lærer deg å svinge tohåndsstanga og hvordan hølene kan fiskes effektivt.
Drømmen for fluefiskere!
De som er så heldige å ha en onkel i Alta som har fått fiskekort i her til sommeren , eller kommer til på annet vis, har noe å glede seg til. Vi vet ikke noen annen norsk elv der du lettere får storlaks på flue.
Fiskeguidens favoritt: Målselva og Reisaelva!
Målselva – kortsonen nedenfor Målselvfossen – er vår favoritt foran kommende sesong. Det er også Bjerkreimselva, Mandalselva og de andre Rogalandselvene, der effekten av systematisk kalking har slått ut for fullt. Her kan det bli mye moro!

Reisaelva er en eksotisk sportsfiskeplass som vi setter et stor kryss ved. Ikke bare e5r dette landets beste sjørøye-elv. Storlaksen går nå opp i store stimer som følge av et fantastisk kultiveringsarbeid.
Bielvene må med i fangsten for hovedvassdraget!
Fiskeguiden har laget sin liste over vassdrag med fangster av laks over 1 tonn og de beste sjøørret- og sjørøyeelvene.

Når vi unnlater å fremheve de mange mindre vassdrag på Vestlandet og nordover langs kysten, er det fordi dette er fiskeplasser som er fullstendig avhengig av skikkelig vannføring. Vi trekker likevel frem Flekkeelva i Sunnfjord og tar i samme slengen med Lærdalselva som synes å våkne til live igjen. Ja, er du der på riktig plass til rett tid, kan du oppleve et godt fluefiske etter sjøørreten . Laksefisket har også tatt seg opp. I fjor ble det tatt 1 tonn laks i denne gyrobefengte elva som bør renses for lakseparasitten snarest mulig.
Du bør gardere deg med kort i to elver!
Dersom man leier seg inn i en mindre elv, som er avhengig av god vannføring, er det Fiskeguidens råd at man sikrer seg mot bomtur ved at man samtidig har kjøpt seg fiskekort i et nærliggende større vassdrag med mer stabil vannføring. Dersom vannføringen svikter i den lille elva, eller den store elva får altfor mye vann, har man i begge tilfeller et brukbart alternativt fiske.

I vår fangstoversikt for de større vassdrag har vi inkludert fangsten i bielvene. Ønsker du å se hva de enkelte bielvene har gitt av fangst i fjor, kan du klikke deg inn til hver enkelt elv fra vår hovedside.

Laksevassdrag m/ bielver med årsfangst i 2003 på ett tonn og mer:01 Tana, Finnmark (norsk del) 81,4 tonn


02 Gaula, Sør-Trøndelag 36,0


03 Orkla, Sør-Trøndelag 32,0


04 Namsenvassdraget 29,8


05 Numedalslågen, Vestfold 19,0


06 Altaelva, Finnmark 16,2


07 Drammenselva, Buskerud 15,8


08 Bjerkreimselva, Rogaland 14,0


09 Målselva m/ sideelver 10,4


09 Stjørdalselva, N.-Trøndelag 10,4


11 Figgjo, Rogaland 8,1


11 Mandalselva, Ves-Agder 8,1


13 Nidelva, Sør-Trøndelag 8,0


13 Stordalselva,Sør-Trøndelag 8,0


15 Otra, Vest-Agder 7,4


16 Neidenelva, Finnmark 7,2


17 Repparfjordelva, Finnmark 6,0


18 Verdalselva,Nord-Trøndelag 5,5


18 Årgårsdelva, Nord-Trøndelag 5,4


20 Håelva,Rogaland 5,4


21 Lakselva, Porsanger,Finnm. 5,0


22 Surna, Møre og Romsdal 3,6


23 Ogna 3,3


24 Årdalselva, Rogaland 3,1


24 Nausta (Sogn og Fj) 3,1


26 Beiarelva, Nordland 2,9


26 Etneelva, Hordaland 2,9


28 Vefsna, Nordland 2,8


29 Vestre Jakobselv, Finnmark 2,6


30 Eira, Møre og Romsdal 2,4


30 Sokndalselva, Rogaland 2,4


30 Gaula (Sogn og Fj.)…. 2,4


33 Reisaelva 2,3


33 Vikedalselva, Rogaland 2,3


35 Kongsfjordelva, Finnmark 2,2


35 Driva, Møre og Romsdal 2,2


37 Norddalselva, S.-Trøndelag 2,1


37 Skienselva, Telemark 2,1


39 Langfjordelva,Finnmark 2,0

39 Suldalslågen, Rogaland 2,0


41 Bondalselva, Møre og R. 1,9


41 Børselva, Finnmark 1,9


41 Stabburselva, Finnmark… 1,9


41 Roksdalsvassdraget, Nordland 1,9


45 Kvina, Vest-Agder 1,8


45 Moelva, Nord-Trøndelag 1,8


47 Reisaelva, Troms 1,7


47 Steinsdalselva, Sør-Trøndelag 1,7


47 Audna, Vest-Agder….. 1,7


47 Dirdalselva, Rogaland 1,7


47 Komagelva 1,7


52 Loneelva, Hordaland 1,6


52 Eidselva (Sogn og Fj.) 1,6


52 Mæleelva, Rogaland 1,6


52 Ranaelva, Nordland 1,6


52 Tenfjordelva, Møre og Romsdal 1,6


57 Stordalselva , Møre og Romsdal 1,5


57 Valldalselva, Møre og Romsdal 1,5


59 Skauga. Sør-Trøndelag 1,4


60 Vorma, Rogaland 1,3


60 Sausvassdraget, Nordland 1,3


60 Måna, Møre og Romsdal 1,3


63 Fetvassdraget , Møre og Romsdal 1,2


63 Daleelva i Vksdal, Hordaland 1,2


65 Enningdalselva, Østfold 1,1


65 Korsbrekkelva, Møre og Romsdal 1,1


65 Flekkeelva (Sogn og Fj.) 1,1


68 Nordelva , Sør-Trøndelag 1,0


68 Arnaelva, Hordaland 1,0


68 Lyngdalselva, Vest-Agder 1,0


68 Lærdalselva (Sogn og Fj.) 1,0


68 Åelva/Åbjøra, Nordland 1,0

Sjøørret-fangster 2003 på 500 kilo og mer:

01 Vefsna, Nordland 6,9


02 Driva, Møre og Romsdal 5,1


03 Tana, Finnmark, norsk del 4,7


04 Beiarelva, Nordland 3,7


04 Altaelva, Finnmark 3,7


06 Gaula, Sør-Trøndelag 2,5


07 Fustavassdraget 2,3


08 Surna, Møre og Romsdal 2,0


09 Namsen, Nord-Trøndelag 1,7


10 Ranaelva, Nordland. 1,5


11 Salangsvassdraget, Troms 1,4


12 Saltdalselva, Nordland 1,3


12 Orkla, Sør-Trøndelag 1,3


12 Aurlandselva Sogn og Fj. 1,3


15 Målselva 1,2


15 Reisaelva 1,1


15 Verdalselva,Nord-Trøndelag 1,1


15 Toåa, Møre og Romsdal 1,1


15 Strynselva, Sogn og Fj. 1,1


15 Lærdalselva , Sogn og Fj 1,1


21 Årdalselva , Sogn og Fj. 1,0


21 Stjørdalselva, Nord-Trøndelag 1,0


23 Mandalselva, Vest-Agder 0,9


23 Åelva/Åbjøra 0,9


23 Litledalselva , Møre og Romsdal 0,9


26 Lakselva i Porsanger,Finnmark 0,8


26 Daleelva i Vaksdal, Hordaland 0,8


26 Bondalselva, Møre og Romsdal 0,8


26 Eidselva, Sogn og Fj. 0,8


30 Nidelva, Sør-Trøndelag 0,7


30 Etneelva, M.R 0,7


30 Lyngdalselva, Vest-Agder 0,7


33 Leirelvvassdraget, Nordland 0,6


34 Urvollvassdraget, Nordland 0,6


34 Åmselva, Rogaland 0,6


34 Neidenelva, Finnmark 0,6


34 Vikedalselva, Rogaland 0,6


38 Vosso, Hordaland 0,5


38 Kobbelva, Nordland 0,5


38 Oselva i Os, Hordaland 0,5


38 Søya, Møre og Romsdal 0,5


38 Korsbrekkelva , Møre og Rom. 0,5


38 Valldalselva, Møre og Romsdal 0,5


38 Hinnåvassdraget, Møre og Rom. 0,5


38 Løksebotnvassdraget, Troms 0,5


38 Matreelva, Hordaland 0,5


38 Loenelva, Sogn og Fj. 0,5


38 Nausta, Sogn og Fj. 0,5


38 Ågårdselva, Østfold 0,5


38 Figgjo 0,5


Sjørøye- fangster på 400 kilo og mer:1 Reisaelva, Troms………………… 0,9


2 Skallelva, Finnmark……………… 0,7


3 Oksfjordvassdraget, Troms 0,6


3 Veidneselva, Finnmark………… 0,6


5 Flostrandvassdraget, Nordland 0,5


5 Børselva, Finnmark 0,5


7 Jægervassdraget, Troms 0,4


7 Risfjordelva, Finnmark………….. 0,4


7 Sandfjordelva i Gamvik, Finnmark 0,4


7 Signadalsvassdraget, Troms 0,4

Reisaelva.jpg

Reisaelva er Norges beste sjørøyeplass!

Kategori: