Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kilosørret på skolebenken i Narvik!

Narvik og Omegn Jeger- og Fiskerforening produserer ikke bare settefisk. Noe av den fores også opp til 1-2 kilos fisk, som så settes på ”skolebenken” for å lære seg å spise småfisk, før de settes ut i overbefolka røyevann for å skape mer attraktive fiskevann.

Det er allerede merket og satt ut en del slik stor ørret i noen hemmelige vann i 600-700 meters høyde inne på Bjørnfjell, forteller leder av fiskestellutvalget i Narvik og Omegn Jeger- og Fiskerforening, Trygve Jensen, til Fiskeguiden.Forsøket utføres i samarbeid med Norsk institutt for vannforskning ( Niva) og Statskog.
Stamfisken til den settefisken som foreningen leverer til Statskog, og som også er foreldre til storørreten som settes ut i de tre vannene på Bjørnfjell, er ikke av stedegen stamme. Det er vill stamfisk på 1-3 kilo som blir fanget om høsten i Melkedalen i Ballangen kommune, forteller Jensen.Etter å ha vært foret opp på vanlig fiskefor fra yngelstadiet, var vi spent på om de 1-2 kilos-fiskene ville gå over til levende fiskeføde. Men storørretens arvelige jaktinstinkt våknet momentant da vi slapp noen småørreter opp i karene, sier Jensen. I løpet av et øyeblikk var de kannibaler!

Fiskeguiden:

Interessant eksperiment!
Fiskeguiden mener forsøket i Narvik viser at man ved produksjon av storørret kan bygge opp og sikre truede storørret-stammer, samtidig som dette kan bli et nytt viktig virkemiddel i kultiveringsarbeidet i overbefolka vann.Vi vet at det i enkelte vassdrag fanges og overføres stor ørret til mindre overbefolka vann i samme vassdraget. Vi vet ikke om det er den store ørreten som har redusert antall småfisk eller om det er et hardere fiskepress på den utsatt storørreten som har ført til at resten av ørreten er blitt større. Forsøket i Narvik viser imidlertid at det av stamfisk av storørret er fullt mulig å fore opp utsettingsklar predatorfisk som kan erstatte mye av dagens kultiveringsarbeid. Å sette ut stor stedegen ørret kan være langt mer effektiv enn utfisking med garn og ruser.

Behold vegetasjonen langs elver og vann!
Etter Fiskeguidens oppfatning legges det altfor liten fantasi og kreativitet inn i dagens fiskekultiveringsarbeid. Ved å spille mer på lag med naturen og økologien i de enkelte vassdrag, kan det gjøres utrolig mye ved enkle effektive grep.Fjern minst mulig av vegetasjonen langs elver og vann. Det er greit at man hugger ut kasteplasser, men fjernes vegetasjonen på begge sider av en elv, mister også fisken sine naturlige skjuleplasser, samtidig som løv og småkvist, som danner livsgrunnlaget for ørretens næringsdyr, blir borte. Utsetting av yngel er fullstendig bortkastet dersom næringsgrunnlaget og skjuleplassene i elv og vann ikke er gode nok, som følge av regulering eller andre grunner. I slike vassdrag er det bedre å pøse ut i elver og vann løv og småkvist som danner livsgrunnlaget for det meste av fiskens næringsdyr som utvikles gjennom vinteren og våren.

Foto: Gunnar Karlsen.

klekkok.jpg

Kategori: