Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Halvparten av laksen tatt i Målselva !

Det ble fanget 10,6 tonn laks, 10,4 tonn sjøørret og 4,7 tonn sjørøye i elvene i Troms i 2004. Vel halvparten av laksen, 5,5 tonn, ble tatt i Målselva, Dette er nesten en halvering i forhold til 2003. I Reisaelva, hvor det er tilbakesettingsplikt for laks over 5 kg/80 cm, ble det tatt ut 1,1 tonn laks. Dette er et halvt tonn mindre enn året før. I tillegg ble det i Reisaelva rapportert fangst av 47 laks (0,4 tonn) som ble tilbakesatt. På tredjeplass i laksefangst lå Lakselva på Senja (Laukhelle-Lakselva) og Kvænangselva (begge med ca. 0,5 tonn). I Kvænangselva økte fangsten i forhold til i fjor. I de fleste andre vassdragene var det tilbakegang i laksefangsten.

For laks er dette er en nedgang på hele seks tonn i forhold til i fjor, og en må tilbake til omkrig midten av 90-tallet for å finne såpass lave laksefangster. For sjøørret er det derimot en økning på nesten to tonn, mens det for sjørøye er en svak nedgang (0,4 tonn). I antall ble det i elvene i Troms i år fanget ca. 3300 laks, ca. 12700 sjøørret og ca. 7300 sjørøyer.
Tenk at jeg skulle få en storlaks på min aller første fisketur! Jaroonsri Theetha (21) (bildet) slo knock out på de mest drevne sportsfiskerne i kortsonen nedenfor Målselvfossen den fine sommerkvelden i 2004. Tenk 6 kilo!

Laks


1 Målselva 1361 - 5509


2 Reisaelva 326 - 1101


3 Kvænangselva 212 - 474


4 Lakselva på Senja 181 - 464


5 Skøelva 89 - 323


6 Lysbotnvassdraget 181 - 316


7 Skibotnelva 70 - 295


8 Oksfjordvassdraget 58 - 223


9 Salangselva 42 - 213 ( villaks fredet,bare oppdrettslaks?)


10 Grasmyrvassdraget 81 - 150


11 Jægervatnet 46 - 143


12 Nordkjoselva 35 - 136


13 Tårstadvassdraget 82 - 131


14 Breivikelva 45 - 130


15 Lakselva Aursfjord 83 - 116


16 Langvatnvassdraget 40 - 98


17 Skogsfjordvassdraget 47 - 93


18 Rossfjordvassdraget 39 - 90


19 Skipsfjordvassdraget 45 - 80


20 Ånderelva 36 - 67


21 Bunkanvassdraget 22 - 57


22 Løksebotnvassdraget 39 - 56


23 Burfjordelva 12 - 35


24 Finnsætervassdraget 26 - 26


25 Manndalselva 6 - 25


26 Tønsvikelva 11 - 23


27 Laksvatnvassdraget 19 - 23


28 Rotsundelva 9 - 22


29 Tromvikvassdraget 11 - 22


30 Tennelvvassdraget 16 - 20


31 Lakselva Gullesfjord 10 - 17


32 Signadalselva 3 - 16 ( villaks fredet, bare ppdrettslaks?)


33 Tennevikelva 5 - 15


34 Rensåvassdraget 5 - 15


35 Skittenelva 8 - 15


36 Ballesvikvassdraghet 6 - 11


37 Tømmerelvvasdraget 2 - 11


38 Melåa 6 - 10


39 Vardnesvassdraget 4 - 5


40 Å-vassdraget 1 - 3


41 Brøstadelva 2 - 3


42 Oldervikelva 2 - 3


43 Sørbotnelva 1 - 2

Målselva best på sjøørret også
Målselva var det klart beste sjøørretvassdraget med sin årsfangst på 1,9 tonn. Deretter kom Lakselva på Senja med 1,7 tonn og Salangselva med 1,5 tonn. For alle disse elvene økte fangsten i forhold til fjoråret. Økningen var 0,7 tonn i Målselva, 0,4 tonn i Lakselva og 0,1 tonn i Salangselva. I Reisaelva var det også et godt sjøørretfiske (0,9 tonn), og fangsten var omtrent som i fjor.
Sjøørret

1 Målselva (bilde nr.2) 2719 - 1948


2 Lakselva på Senja 2047 - 1675


3 Salangselva 1587 - 1527


4 Reisavassdraget 1008 - 919


5 Rossfjordvassdraget 781 - 420


6 Skibotnelva 178 - 334


7 Tømmerelvvassdraget 358 - 314


8 Spansdalselva 196 - 276


9 Løksebotnvassdraget 470 - 374


10 Skøelva 225 - 254


11 Langvatnvassdraget 289 - 240


12 Lysbotnvassdraget 343 - 215


13 Signadalselva 177 - 180


14 Tromvikvassdraget 260 - 176


15 Nordkjoselva 98 - 139


16 Lakselva Gullesfjord 145 - 128


17 Laksvatnvassdraget 229 - 128


18 Grasmyrvassdraget 172 - 124


19 Vardnesvassdraget 217 - 114


20 Oksfjordvassdraget 68 - 78


21 Mandalselva 69 - 76


22 Ballesvikvassdraget 100 - 64


23 Tennelvvassdraget 76 - 61


24 Breivikelva 72 - 43


25 Finnsætervassdraget 63 - 41


26 Bunkanvassdraget 76 - 41


27 Sørbotnelva 56 - 40


28 Lakselva Aursfjord 40 - 39


29 Å-vassdraget 69 - 36


30 Jægervatnet 47 - 35


31 Tårstadvassdraget 96 - 34


32 Skogsfjordvassdraget 45 - 32


33 Skipsfjordvassdraget 28 - 26


34 Møkkalandsvassdraget 37 - 23


35 Rensåvassdraget 30 - 21


36 Rungadalsvassdraget 29 - 21


37 Burfjordelva 20 - 20


38 Rotsundelva 25 - 18


39 Tønsvikelva 16 - 18


40 Andersdalselva 20 - 14


41 Ånderelva 20 - 13


42 Kvænangselva 20 - 11


43 Melåa 12 - 9


44 Oldervikelva 7 - 9


45 Brøstadelva 7 - 7


46 Straumselva 4 - 5


47 Ringvatnet 6 - 2

Salangselva beste røyevassdraget
Salangselva var det klart beste sjørøyevassdraget med en årsfangst på 1,2 tonn. Deretter kom Reisaelva og Oksfjordvassdraget, begge med ca. 0,7 tonn. Fangsten av sjørøye gikk ned både i Salangselva (0,2 tonn) og Reisaelva (0,4 tonn), mens fangsten i Oksfjordvassdraget var omtrent som i fjor. Også i Lysbotnvassdraget og Jægervatnvassdraget var det forholdsvis gode fangster av sjørøye (ca. 0,5 tonn). I Lysbotnvassdraget var innrapportert fangst av sjørøye mer enn doblet i forhold til i fjor.

Sjørøye:

1 Salangselva 1910 -1175


2 Reisavassdraget (bildet nr 3) 1002 - 692


3 Oksfjordvassdraget 1041 - 654


4 Lysbotnvassdraget 485 - 536


5 Jægervatnet 776 - 517


6 Signadalselva 413 - 267


7 Laksvatnvassdraget 398 - 132


8 Breivikelva 220 - 120


9 Skibotnelva 143 - 101


10 Andersdalselva 150 - 75


11 Oldervikelva 78 - 59


12 Rungadalsvassdraget 90 - 47


13 Å-vassdraget 142 - 45


14 Lakselva på Senja 70 - 44


15 Målselva 56 - 35


16 Løksebotnvassdraget 50 - 34


17 Rotsundelva 37 - 24


18 Nordkjoselva 42 - 24


19 Bunkanvassdraget 62 - 23


20 Rossfjordvassdraget 24 - 20


21 Rensåvassdraget 23 - 19


22 Grasmyrvassdraget 64 - 18


23 Sørbotnelva 19 - 12


24 Kvænangselva 5 - 5

mal2.jpg

Kategori: