Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Laks og sjøørret Sør-Trøndelag 2004

Det ble et elendig laksefiske i Gaula i år, og spesielt sviktet smålaksen. Selv om 26 tonn er en ganske stor haug med laks, må vi huske at det ifjor ble tatt 10 tonnmer.

Stort bedre var ikke Orkla. 17 tonn i år - mot nesten 32 tonn i fjor!

I de fleste av elvene i Sør-Trøndelag var laksefangsten det halve av fjorårets utbytte. I Skauga ble det i sommer tatt bare 370 kilo, mot 1,5 tonn i fjor! I Nordelva var årsfangsten bare 68 laks mot 423 i fjor.

Elvefangsten av sjøørret var like elendig. Derimot melder kilenotfiskerne om et svært godt fiske, sier fiskeforvalter Ingvar Korsen til Fiskeguiden. Det var langt mellom laksehuggene i Stordalselva i sommer. Dette er et glimt fra en fin fiskedag i fjor.

Laks 2004:
1. Gaula 4319 laks på 26047 kilo.


(2003) 7639 laks på 36066 kilo2. Orkla 3339 17025


(2003) 8094 319413. Stordalselva 1273 3043


(2003) 3893 79984. Nidelva 753 3019


(2003) 2374 79735. Steinsdalselva 556 1175
6. Norddalselva 529 932


(2003) 1448 21427. Driva(Oppdal) 140 3788. Skauga 205 370


(2003) 865 14059 Snilldalselva 43 120


(2003) 37 12210 Teksdalselva 50 94


(2003) 55 9611 Homla 25 52


(2003) 93 14412 Bergselva 4 8


2003) 60 23813 Nordelva 68


(2003) 423 1048
Sjøørret
1 Gaula 996 1156


2762 2526,72 Orkla 542 6843 Nidelva 196 283


(2003) 432 7344 Stordalselva 413 215


(2003) 535 2745 Bergselva 88 179


(2003) 7 19
6 Driva (Oppdal) 54 1247 Steinsdalselva 143 96


8 Norddalselva 52 389 Skauga 32 35


(2003) 49 5410 Snilldalselva 8 16

(2003) 231 305
11 Teksdalseva 12 11


(2003) 15 1312 Nordelva 5 4


(2003) 22 2213 Homla 2 2Ved å klikke deg inn på de enkelte elvene får du en mer detaljert oversikt.

Kategori: