Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Aust-Agder: Fangsten i Nidelva kan tidobles

Med fullkalking av Nidelva fra og med 2005 er målet å tidoble årsfangsten av laks i løpet av de neste fem år! I 2004 var resultatet 585 kilo – i 2010 bør den være 6 tonn, sier lederen av elveeierlaget Kjetil Vidar Kittelsen.

Som vanlig ligger Nidelva på topp blant lakselvene i Aust-Agder med 225 laks på til sammen 585 kilo. På neste plass kommer Vegårvassdraget/Storelva med 14 laks på til sammen 55 kilo.

Vegårvassdraget/Storelva er den beste av sjøørretelvene med 333 fisk på til sammen 296 kilo. Deretter kommer Grimeelva med 45 sjøørret på 34 kilo og på tredjeplass Nidelva med sine 20 sjøørret på til sammen 21 kilo.

Fangstresultatet for Tovdalselva finner du i statistikken for Vest-Agder.

Kategori: