Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Laks på 7,9 kilo i Akerselva!

Av laks- og sjøørret elvene i Oslo og Akershus var det selvfølgelig Sandvikselva som ga de beste laksefangstene. Men det er også liv i Akerselva. Her ble det faktisk tatt en laks på 7,9 kilo i 2004.

Sandvikselva: 30 laks på 79 kilo og 427 sjøørret på 453,2 kilo.

Akerselva: 17 laks på 34,4 kilo og 33 sjøørret på 46,4 kilo.


Lysakerelva: 4 laks på 8,3kilo og 26 sjøørret på 28,7 kilo

Gjersjøelva: 1 laks på 1,5 kilo og 1 sjøørret på 0,5 kilo.

Kategori: