Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Vefsna beste lakselva i Nordland 2004

Utbyggingstruede og gyroinfiserte Vefsna er med sin årsfangst på 6168 sjøørret på til sammen 6,5 tonn den suverent beste sjøørretelva i Norge!Til tross for gyroen ligger den på 2.plass blant lakselver med en årsfangst i 2004 på 460 laks på til sammen 1,6 tonn. Beiarelva topper fylkets lakselver med en årsfangst på 721 laks på til sammen 3,4 tonn. Dette er den største fangsten siden siden den tidligere gyro-infiserte elva ble friskmeldt og åpnet for laksefiske i 2001. 15 prosent av fangsten var rømlinger fra oppdrettsanlegg.

Av fangsresultater som fylkesmannen har fått inn fra 92 vassdrag, fremhever han Åelva (Åbjøra) med en fangst på 2,1 tonn, fordelt på 767 kg laks og 1355 kg sjøørret. Fusta ligger som nr. 4 på lista over totalfangst (2 tonn) og som nr. 3 i sjøørretfangst (1,8 tonn). Fusta er i likhet med Vefsna infisert av gyro. Fusta vil trolig passere Åelva når vi får inn rapporter fra alle vald, skriver Fylkesmannnen.Nordlands foreløpig eneste nasjonale laksevassdrag, Roksdalsvassdraget (Åelva) i Andøy, er nr. 7 på lista over totalfangst og nr. 3 på laksestatistikken med en fangst på 1349 kg laks. I normalt gode sjøørretvassdrag som Ranaelva og Røssåga gikk fangstene sterkt ned i 2004. Dette mener Fylkesmannen skyldtes reduserte sjøørretbestander og kortere fiskesesong (15. juni til 20. august) på grunn av rotenonbehandlingene i 2003 og 2004.

Lite nedbør


I Nordland var sommeren 2004 i likhet med somrene 2003 og 2002 preget av lite nedbør. Dette førte til at mange av de mindre vassdragene hadde liten vannføring og dårlige fiskeforhold deler av sesongen. Det har nok redusert fangsten i flere vassdrag.
Fortsatt mangler rapporter
Fylkesmannen mangler fortsatt fangstrapporter fra en del vassdrag som kommer til å dra opp fangststatistikken betydelig, blant annet Kjerringnesvassdraget i Sortland, Bleikvassdraget i Andøy, Sundsfjordelva i Gildeskål, Hopsvassdraget i Bodø, Drevjavassdraget i Vefsn og Lakselvvassdraget i Indre Visten (Vevelstad). I tillegg savnes fangstrapporter fra en rekke mindre vassdrag der man tidligere har fått inn rapporter, samt fra en del enkeltvald i vassdrag som ellers har levert rapport. Regelen er at rapportering av fangster av laks, sjøørret og sjørøye etter loven skal sendes til fylkesmannen innen en måned etter at fiskesesongen slutt.

Beiarelva beste laksevassdrag i Nordland! (Foreløpige resultat)
1 Beiarelva 721 laks 3,4 tonn


2 Vefsna 460 1,7


3 Roksdalsvassdraget 758 1,3


4 Ranavassdraget 243 1


5 Åelva / Åbjøra 236 0,8


6 Buksnesvassdraget 299 0,5


7 Sausvassdraget 181 0,5


8 Gårdselvvassdraget 219 0,4


9 Kobbelvvassdraget 87 0,3


10 Saltdalsvassdraget 81 0,3Utbyggingstruede Vefsna er Norges beste sjøørretelv! (Foreløpig resultat)
1 Vefsna 6168 sjøørret 6,5 tonn


2 Beiarelva 3182 4,3


3 Fusta 2274 1,8


4 Åelva /Åbjøra 1686 1,4


5 Saltdalsvassdraget 538 1,1


6 Lommervassdraget 427 1

Fnagstresultatene fra de forskjellige elvene i Nordland legges inn på Fiskeguidens enkelte elvesider etter hvert som de er klare. Der finner du også mer info om de forskjellige vassdragene.

Kategori: