Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Svakt fiske også i Finnmarks lakselver!

Her er den første oversikten over alle laks- sjøørret- og sjørøyefangstene i elvene i Finnmark for 2004. Som du ser, mangler Tanavassdraget, og Neiden omfatter bare fangstene på norsk side. Vårt bilde er hentet fra Repparfjordelva, ett av de fineste fiskevassdrag i Finnmark.Mer info på de enkelte elvesidene.

Laks:


1 Tanaelva

2 Altaelva 2572 laks 9860,9 kilo


3 Neidenelva 1462 4347,7 (norske del)


4 Repparfjordelva 1584 3618,1


5 Lakselva 763 3463


6 Vestre Jakobselv 877 2681


7 Børselva 956 2193,3


8 Komagelva 775 1893,5


9 Stabburselva 724 1857,3


10 Kongsfjordelva 591 1633


11 Langfjordelva 445 1070


12 Syltefjordelva/Ordo 323 722,2


13 Vesterelva Nesseby 259 716,1


14 Storelva Lebesby 213 693,8


15 Grense Jakobselv 199 478,9


16 Skallelva 95 472,5


17 Futelva 17 330


18 Bergebyelva 75 263


19 Eibyelva 94 253,9


20 Sandfjordelva 126 223


21 Klokkerelva 172 193,4


22 Veidneselva 95 171,7


23 Risfjordelva 66 135


24 Kvalsundelva 55 130


25 Karpelva 66 114,3


26 Munkelva 50 95,6


27 Russelva 43 90,6


28 Sandfjordelva,Båtsfjord 22 48,7


29 Lille Porsangerelva 19 40,1


30 Halselva 20 36,1


31 Tømmervikelva 10 25,1


32 Botneelva 15 21,4


33 Lakselva i Kviby 7 19,2


34 Ytre Billefjordelva 6 10


35 Sør-Tverrfjordelva 2 7,5


36 Mattiselva 7 6,4


37 Skillefjordelva 2 3


38 Snefjordvassdraget 1 2,5


39 Tverrelva (Altaelva) 2 2


40 Transfareelva 1 1,5

Sjøørret:
1 Altaelva 425 sjøørret 4493,2 kilo


2 Lakselva 718 600,5


3 Neidenelva (norsk del) 546 564,7


4 Børselva 444 363,4


5 Tverrelva (Altaelva) 580 290


6 Halselva 182 165,9


7 Eibyelva 86 142,8


8 Stabburselva 129 135,8


9 Lille Porsangerelva 169 139,1


10 Repparfjordelva 89 83,3


11 Botneelva 98 83


12 Skillefjordelva 75 70


13 Komagelva 57 69


14 Sandlandselva 125 57,5


15 Skallelva 87 57


16 Vesterelva 78 42,5


17 Brennelva 35 42


18 Munkelva 97 38,7


19 Sør-Tverrfjordelva 38 26,9


20 Storelva Lebesby 22 25,8


21 Russelva 22 25


22 Transfarelva 40 24


23 Klokkerelva 31 23,9


24 Snefjordvassdraget 29 20,5


25 Risfjordelva 25 20


26 Kvalsundelva 40 20


27 Mattiselva 76 19,8


28 Karpelva 14 9,4


29 Vassdalsvannet 12 8,8


30 Grense Jacobselv 5 8,3


31 Vestre Jacobselv 10 7,3


32 Oksevågvassdraget 15 4


33 Kongsfjordelva 6 3


34 Langfjordelva 3 2,5


35 Storvatnet 3 2,2


36 Sandfjordelva 3 2


37 Futelva 1 1

Sjørøye:1 Altaelva 4404 sjørøyer 2202 kilo


2 Skallelva 1358 780


3 Veidneselva 659 428,3


4 Børselva 532 407,4


5 Komagelva 555 377


6 Langfjordelva 332 236


7 Lille Porsangerelv 438 208,4


8 Risfjordvassdraget 208 188


9 Eibyelva (Altaelva) 188 147,4


10 Repparfjordelva 135 94,5


11 Futelva i Gamvik 147 93


12 Storvatnet 117 86,5


13 Lakselva 100 70,2


14 Stabburselva 69 69,5


15 Storelva Lebesby 77 55,3


16 Sør-Tverrfjordelva 124 52,7


17 Tømmervikelva 83 46,5


18 Vassdalsvannet 66 39,5


19 Snefjordvassdraget 48 35,9


20 Russelva 36 28


21 Halselva 51 25


22 Syltefjordelva 20 23


23 Stordalselva 27 22


24 Kongsfjordelva 29 17


25 Botnelva 37 15


26 Sandfjordelva 26 14


27 Vestre Jacobselv 12 7,5


28 Lakselva i Kviby 8 7


29 Sandlandselva 16 5,7


30 Kvalsundelva 5 5


31 Tverrelva (Altaelva) 1 0,7

Klikk deg inn på de enkelte elvesidene til Fiskeguiden. Der finner du statistikken for flere år og mer info om elvene.

(Foto: Eivind Fossheim).

Kategori: