Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Her står storlaksen!

Du er ikke garantert laks i noen elv, men de største sjansene har du ved å fiske mest effektivt på de aller beste ta-plassene eller laksetakene, som lokalkjente sportsfiskere har funnet frem til, sier Jarle Haukvik til Fiskeguiden som kommentar til dette bildet av en tung bør fra en fisketur til en av elvene i Trøndelag.

De fleste erfarne sportsfiskere vet at storlaksen har sine bestemte standplasser – den mindre laksen står ofte andre steder. Dessuten er det ikke sikkert at standplassene stemmer med de stedene der laksen tar flua eller sluken

Søk de beste storlaks-takene , ikke de nest beste plassene!
- Jeg har de siste fem årene fått relativt bra med juni-laks ved å fiske om og om igjen de strekningene der det i tidligere år har vært tatt stor fisk, hvis da ikke isgang og vårflom har fylt igjen laksehullene og hot spots’ene, sier Jarle Haukvik.
Du må stå fast ved ved storlaks-takene. Ingen vits i å prøve de nest beste plassene, der du får en å annen slenger lenger ut på sesongen. Det gjelder spesielt i somre med lite laks på elva og det gjelder i juni. De store laksene velger alltid de beste standplassene.

Å være kjent med elva er nøkkelen til et godt fiske. Dersom du første gang fisker i elva, legg merke til hvor andre får fisk og hvilken vannstand det er. Noter deg tidspunkt, vannstanden og gjerne vanntemperatur og værforholdene ellers, sier Jarle Haukvik til Fiskeguiden.
Jarle Haukvik er en erfaren laksefisker og en av Waterproof’s dyktige instruktører. Ta gjerne en titt på hjemmesiden til www.waterproof.no og studer kursplanen deres for 2005. Waterproof-gjengen er blant de mer proffe fluefiskeinstruktørene her i landet.

Kategori: