Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Havforskningsinstituttet

På Havforskningsinstituttets webside www.imr.no

kan du plukke opp både
nyheter om forskningen i havet og hvilke prosjekter forskerne arbeider med til enhver tid.

Kategori: