Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Hva finnes av fisk og annet liv i ferskvann!

Hvilke arter finnes i norsk ferskvann?

Norsk institutt for naturforskning har sammen med NIVA, laget en komplett oversikt over vannplanter, dyreplankton, seks grupper av bunndyr, samt fisk og amfibier, og om deres utbredelse og forekomst i de forskjellige landsdeler. For hver art angis også hvor sjelden eller vanlig arten er:Biologisk mangfold i ferskvann/

Kategori: